Veelgestelde vragen

Frequently asked questions about CCC and macOS Catalina

Product: 
ccc5

If you have applied the macOS Catalina upgrade, you may have noticed a new volume on your Mac, "Macintosh HD - Data". This new volume is part of a volume group, which is a new concept in macOS Catalina. We discuss volume groups in detail here, but the remainder of this article aims to answer your questions about how CCC handles this new volume structure and what you have to do, if anything, to adjust your backups for macOS Catalina.

Why does CCC say that my Mac is booted from a backup volume?

Product: 
ccc5

If you boot your Mac from a backup volume, CCC will be started upon login to ask whether you'd like help restoring from that backup volume. Sometimes, though, this offer is made when you're booted from a production volume, not a backup. CCC makes this assessment based on your currently-defined backup tasks. If you used CCC to migrate from one drive to another, then the task that you used to perform that clone will still be present on your new startup disk.

De oude SafetyNet-map wordt niet gebruikt wanneer momentopnamen zijn ingeschakeld op het doel

Product: 
ccc5

SafetyNet is een unieke functie van CCC voor de bescherming van uw doelvolumes. Deze functie is hoofdzakelijk ontworpen om de inhoud van een volume te beschermen dat per ongeluk als doelvolume is geselecteerd. In plaats van de inhoud van dat volume onmiddellijk te verwijderen, plaatst CCC die inhoud in een map met de naam "_CCC SafetyNet". Wanneer u de fout in de configuratie ontdekt, moet u gewoon de bestanden in de SafetyNet-map terugzetten en de taakconfiguratie van de reservekopie corrigeren.

System problems can lead to a failure to install CCC's helper tool

Product: 
ccc5

Configuration files for privileged helper tools are placed in the /Library/LaunchDaemons folder on your startup disk. CCC never touches this folder directly, rather it uses the macOS "Service Management" service to install and load its helper tool configuration. If the permissions or ownership of this folder are incorrect, however, the Service Management daemon (smd) will fail to install the helper tool configuration, and this service offers no recourse, nor even a notification that something is wrong that should be corrected.

Kan ik een reservekopie van een computer maken en de kloon gebruiken om een andere computer te herstellen?

Product: 
ccc5

Vaak is het antwoord: waarschijnlijk wel. Toch zijn er enkele zaken waarmee u rekening moet houden.

Verklarende woordenlijst

Product: 
ccc5

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Can I run my backups more frequently than Hourly?

Product: 
ccc5

CCC offers hourly, daily, weekly, and monthly scheduling options, which suits the needs of most users. Some usage scenarios, however, demand higher frequency backups. For example, photographers might prefer to have their SD cards offloaded to a tethered computer every 5-15 minutes during a photo shoot. When the shoot is complete, though, the backup task should not run at all. Special cases like these demand more flexible execution options, which can be achieved by leveraging CCC's built-in command-line utility.

Kan CCC een reservekopie van mijn Boot Camp-partitie (Windows) maken?

Product: 
ccc5

CCC kan een reservekopie van de inhoud van de Boot Camp-partitie maken maar kan geen opstartbare kloon van de partitie maken. Als u een reservekopie van uw gebruikersgegevens op de Boot Camp-partitie wilt maken, kan CCC dat voor u doen. Mocht u echter de Boot Camp-partitie willen migreren naar een nieuwe harde schijf, dan kiest u beter een alternatieve oplossing zoals WinClone of een van de commerciële virtualisatie-oplossingen die een migratie vanaf Boot Camp aanbieden.

CCC heeft gemeld dat het doel vol is. Hoe kan ik dit vermijden?

Product: 
ccc5

De SafetyNet-optimalisatie van CCC begint standaard met een limiet van 25 GB beschikbare ruimte op het doel bij het begin van elke reservekopietaak. CCC verhoogt die limiet automatisch naargelang dat nodig is. Als u niet de standaardinstellingen van CCC voor SafetyNet gebruikt en de fout “Doel is vol” ziet, moet u in de Geavanceerde instellingen wellicht een soepelere optimalisatielimiet instellen. De vereiste hoeveelheid vrije ruimte op uw doel is afhankelijk van de grootte van de bestanden die u normaal gesproken in de loop van de dag bewerkt.

Het schijfgebruik op het doel komt niet overeen met de bron. Is CCC enkele bestanden vergeten?

Product: 
ccc5

Het schijfgebruik op de opstartschijf is geen weerspiegeling van de hoeveelheid gegevens waarvan een reservekopie moet worden gemaakt. Het schijfgebruik op het doel moet lager zijn het schijfgebruik op de bron na het maken van een initiële reservekopie van de opstartschijf. Apparaten met speciale bestandssystemen (bijv. momentopnamen van bestandssystemen) en bepaalde macOS-voorzieningsgegevens kunnen niet of worden beter niet gekopieerd naar een ander volume.