Probleemoplossing

macOS Catalina Known Issues

Product: 
ccc5

Emerging issue: macOS may fail to create disk images on some SMB volumes

We have received several reports that macOS is unable to create disk images on SMB volumes hosted by various NAS devices (e.g. FreeNAS device, Western Digital MyCloud Home and QNAP). If you attempt to create the disk image in Disk Utility (for example), Disk Utility reports an "RPC Error".

Workaround: Several users are reporting that connecting to the network volume via AFP rather than SMB resolved the problem:

Why does Finder prevent me from viewing the home folder on my backup when it's attached to another Mac?

Product: 
ccc5

We are currently tracking a Finder bug in which the Finder incorrectly determines your access to some folders. The issue occurs when an "access control list" is applied to a folder and when ownership is disabled on the backup volume. Ownership is disabled by default when you attach your backup volume to a different Mac, and the folders in your home directory each have an access control list, so we often see this problem when trying to access the contents of the home folder on a backup disk when that backup disk is attached to some other Mac. Here's what you might see in the Finder:

High Sierra Testing and Known Issues

Product: 
ccc5

Baseline Testing

Help! Mijn kloon start niet op!

Product: 
ccc5

We helpen u graag uw opstartproblemen op te lossen. Alvorens u hulp vraagt, probeert u eerst de onderstaande stappen voor probleemoplossing. Als u problemen ondervindt met de stappen of geen opties meer hebt, laat u ons weten hoe ver u bent geraakt of hoe ver de Mac opstart.

Waarom kopieert CCC elk bestand opnieuw tijdens elke reservekopie?

Product: 
ccc5

CCC kopieert alleen onderdelen die op de bron anders zijn dan op het doel. Dus als u een reservekopietaak hebt voltooid en die de volgende dag opnieuw start, zal CCC alleen de onderdelen kopiëren die aangemaakt of gewijzigd zijn sinds die laatste reservekopietaak. CCC bepaalt of een bestand anders is aan de hand van de grootte en de bewerkingsdatum. Als de grootte of de bewerkingsdatum van een bestand op de bron verschilt van die op het doel, dan kopieert CCC dat bestand naar het doel.

Sommige programma’s vertonen een ander gedrag of vragen het serienummer op het gekloonde volume. Is CCC iets vergeten?

Product: 
ccc5

Sommige programma’s werken niet wanneer ze zijn overgezet naar een nieuwe schijf of wanneer ze op een andere Mac worden gestart. Dit heeft niets te maken met het feit of CCC al dan niet een reservekopie van uw gegevens maakt of met de wijze waarop het dit doet. Dit heeft wel alles te maken met de vereisten voor het gebruik van serienummers die door de leveranciers van de software zijn opgelegd (d.w.z. hun beleid om piraterij tegen te gaan).

CCC heeft gemeld dat het doel vol is. Hoe kan ik dit vermijden?

Product: 
ccc5

De SafetyNet-optimalisatie van CCC begint standaard met een limiet van 25 GB beschikbare ruimte op het doel bij het begin van elke reservekopietaak. CCC verhoogt die limiet automatisch naargelang dat nodig is. Als u niet de standaardinstellingen van CCC voor SafetyNet gebruikt en de fout “Doel is vol” ziet, moet u in de Geavanceerde instellingen wellicht een soepelere optimalisatielimiet instellen. De vereiste hoeveelheid vrije ruimte op uw doel is afhankelijk van de grootte van de bestanden die u normaal gesproken in de loop van de dag bewerkt.

"The task was aborted because a subtask did not complete in a reasonable amount of time"

Product: 
ccc5

Occasionally a backup task can stall if the source or destination stops responding. To avoid waiting indefinitely for a filesystem to start responding again, Carbon Copy Cloner has a "watchdog" mechanism that it uses to determine if its file copying utility has encountered such a stall. By default, CCC imposes a ten minute timeout on this utility. If ten minutes pass without hearing from the file copying utility, CCC will collect some diagnostics information, then stop the backup task. Our support team can analyze this diagnostic information to determine what led to the stall.

Why can't I eject the destination volume after the backup task has completed?

Product: 
ccc5

The disk Backup wasn't ejected because one or more programs may be using it.

Occasionally this annoying message comes up when you're trying to eject your destination volume. If CCC is currently using that volume as a source or destination to a running backup task, then CCC will effectively prevent the volume from being unmounted gracefully. If your backup task isn't running, though, CCC isn't preventing the volume from being unmounted. But what application is?

Hardwaregerelateerde problemen identificeren en oplossen

Product: 
ccc5

Soms raken hardwareonderdelen defect op een trage, vervelende en inconsistente manier. Op een bepaald moment kopieert u gegevens naar de schijf om deze vervolgens te gebruiken zoals u dat altijd doet. Maar opeens krijgt u te maken met schijnbaar willekeurige fouten, een vastgelopen computer, crashes, een “verdwenen” doelvolume tijdens de reservekopietaak, een vergrendelde Finder en ander onaangenaam gedrag.