"The task was aborted because a subtask did not complete in a reasonable amount of time"

Product: 
ccc5

Occasionally a backup task can stall if the source or destination stops responding. To avoid waiting indefinitely for a filesystem to start responding again, Carbon Copy Cloner has a "watchdog" mechanism that it uses to determine if its file copying utility has encountered such a stall. By default, CCC imposes a ten minute timeout on this utility. If ten minutes pass without hearing from the file copying utility, CCC will collect some diagnostics information, then stop the backup task. Our support team can analyze this diagnostic information to determine what led to the stall.

CCC heeft gemeld dat het doel vol is. Hoe kan ik dit vermijden?

Product: 
ccc5

De SafetyNet-optimalisatie van CCC begint standaard met een limiet van 25 GB beschikbare ruimte op het doel bij het begin van elke reservekopietaak. CCC verhoogt die limiet automatisch naargelang dat nodig is. Als u niet de standaardinstellingen van CCC voor SafetyNet gebruikt en de fout “Doel is vol” ziet, moet u in de Geavanceerde instellingen wellicht een soepelere optimalisatielimiet instellen. De vereiste hoeveelheid vrije ruimte op uw doel is afhankelijk van de grootte van de bestanden die u normaal gesproken in de loop van de dag bewerkt.

Het programma Carbon Copy Cloner ontbreekt!

Product: 
ccc5

De inhoud van dit artikel is alleen relevant als u hier automatisch naartoe bent gestuurd door het hulpprogramma van CCC. Mocht u hier terechtgekomen zijn terwijl u door de Helpteksten van CCC bladerde, dan zijn de hieronder beschreven scenario’s waarschijnlijk niet van toepassing.

Als u automatisch doorgestuurd werd naar dit artikel, dan kan het CCC-hulpprogramma de CCC-reservekopietaken niet uitvoeren omdat het de CCC-programmabundel niet kan vinden. Er zijn twee redenen waarom dit gebeurd kan zijn. Elk scenario en de bijbehorende oplossing wordt hieronder beschreven.

Hoe krijg ik hulp?

Product: 
ccc5

Hulp vragen vanuit Carbon Copy Cloner is de beste manier om hulp te krijgen. Let wel dat we alleen ondersteuning in het Engels verlenen en binnen één werkdag proberen uw vraag te beantwoorden.

Open Help

Als u een vraag over CCC hebt of hulp bij het oplossen van een probleem nodig hebt, zijn we er om u te helpen. Kies Stel een vraag over CCC... in het menu Help van Carbon Copy Cloner.

Open Help

CCC up-to-date houden

Product: 
ccc5

Open Voorkeuren

Open Voorkeuren

Selecteer Voorkeuren in het menu Carbon Copy Cloner.

Selecteer Software-update

Selecteer Software-update

U kunt onmiddellijk controleren op updates door te klikken op Controleer nu op updates.

Where can I find CCC's log file?

Product: 
ccc5

It is our aim to have the Task History window provide the user with enough information to find and troubleshoot any problems they're having with their backup tasks. For debugging and support purposes, however, CCC logs its activity in the following files:

Launchpad ignores settings created while booted from another volume

Product: 
ccc5

If you have assembled a custom arrangement of your application icons in the Launchpad application, you will discover that that arrangement is lost when booted from your backup volume. When you see this happen, you would naturally think, "Why didn't CCC copy the Launchpad settings?" In fact, though, CCC is faithfully copying the Launchpad settings. Here we'll show you how you can verify that, and also why the settings don't work while booted from your backup volume.

"CCC found multiple volumes with the same Universally Unique Identifier"

Product: 
ccc5

Occasionally a circumstance arises in which CCC presents the following error message before creating or running a backup task:

Antivirus software may interfere with a backup

Product: 
ccc5

Some antivirus applications may prevent Carbon Copy Cloner from reading certain files, mounting or unmounting disk image files, or, in general, degrade the performance of your backup. In some cases, antivirus applications can even affect the modification date of files that CCC has copied, which will cause CCC to recopy those files every time as if they have substantively changed. In another case, we have seen such software create massive cache files on the startup disk during a backup, so much so that the startup disk became full.

Finder or App Store finds other versions of applications on the backup volume

Product: 
ccc5

Occasionally we receive reports of odd system behavior, such as: