Why can't I eject the destination volume after the backup task has completed?

Product: 
ccc4

The disk Backup wasn't ejected because one or more programs may be using it.

Occasionally this annoying message comes up when you're trying to eject your destination volume. If CCC is currently using that volume as a source or destination to a running backup task, then CCC will effectively prevent the volume from being unmounted gracefully. If your backup task isn't running, though, CCC isn't preventing the volume from being unmounted. But what application is?

Waarom kopieert CCC elk bestand opnieuw tijdens elke reservekopie?

Product: 
ccc4

CCC kopieert alleen onderdelen die op de bron anders zijn dan op het doel. Dus als u een reservekopietaak hebt voltooid en die de volgende dag opnieuw start, zal CCC alleen de onderdelen kopiëren die aangemaakt of gewijzigd zijn sinds die laatste reservekopietaak. CCC bepaalt of een bestand anders is aan de hand van de grootte en de bewerkingsdatum. Als de grootte of de bewerkingsdatum van een bestand op de bron verschilt van die op het doel, dan kopieert CCC dat bestand naar het doel.

“CCC heeft gemeld dat het doel vol is. Hoe kan ik dit vermijden?”

Product: 
ccc4

Als u de standaardinstellingen van CCC voor SafetyNet gebruikt, dan kunt u in de Geavanceerde instellingen een ruimere optimalisatielimiet instellen. De vereiste hoeveelheid vrije ruimte op uw doel is afhankelijk van de grootte van de bestanden die u normaal gesproken in de loop van de dag bewerkt. Over het algemeen hebt u aan het begin van de reservekopietaak (d.w.z. direct nadat de optimalisatie is voltooid) zo veel ruimte nodig als er doorgaans tijdens een reservekopietaak wordt gekopieerd.

Het programma Carbon Copy Cloner ontbreekt!

Product: 
ccc4

De inhoud van dit artikel is alleen relevant als u hier automatisch naartoe bent gestuurd door het hulpprogramma van CCC. Als u hier terecht bent gekomen terwijl u door de Helpteksten van CCC bladerde, dan zijn de hieronder beschreven scenario’s waarschijnlijk niet van toepassing.

Where can I find CCC's log file?

Product: 
ccc4

Older versions of Carbon Copy Cloner frequently steered users towards the log file to find more information about task activity, errors, etc. Our goal with CCC 4 was to have the Task History window provide any information that the user might have tried to retrieve from the CCC log file. For debugging purposes, however, CCC 4 does still log its activity in the following files:

Troubleshooting slow performance when copying files to or from a network volume

Product: 
ccc4

Several Network Attached Storage (NAS) devices offer poor performance for reading extended attributes from files on the NAS volume (e.g. when copying those files from the NAS, or when reading existing files on the NAS to determine if they are up to date). This performance problem is independent of CCC, other non-CCC users have reported this on Synology's forums, for example. We have identified a couple workarounds that can avoid the performance problem.

"The task was aborted because a subtask did not complete in a reasonable amount of time"

Product: 
ccc4

Occasionally a backup task can stall if the source or destination stops responding. To avoid waiting indefinitely for a filesystem to start responding again, Carbon Copy Cloner has a "watchdog" mechanism that it uses to determine if its file copying utility has encountered such a stall. By default, CCC imposes a ten minute timeout on this utility. If ten minutes pass without hearing from the file copying utility, CCC will collect some diagnostics information, then stop the backup task. Our support team can analyze this diagnostic information to determine what led to the stall.

"Het schijfgebruik op het doel stemt niet overeen met de bron. Is CCC enkele bestanden vergeten?"

Product: 
ccc4

Er zijn enkele logische verklaringen als de gemelde capaciteiten in Schijfhulpprogramma niet overeenstemmen. Sommige systeembestanden en -mappen zijn uitgesloten van een reservekopietaak omdat ze opnieuw worden aangemaakt telkens als de computer opnieuw opstart, of ze zijn gewoon niet geschikt voor reservekopieën omdat ze niet naar behoren werken op een andere harde schijf of computer. Het grootste en meest opvallende uitgesloten onderdeel is het bestand /private/var/vm/sleepimage. Het sleepimage-bestand bevat de livetoestand van het RAM van uw Mac.

CCC verwijderen

Product: 
ccc4

Verwijderen vanuit Carbon Copy Cloner

Als u Carbon Copy Cloner wilt verwijderen, houdt u de Option-toets ingedrukt en kiest u Verwijder CCC... in het menu Carbon Copy Cloner. Wanneer u CCC verwijdert, worden het speciale hulpprogramma en alle bewaarde taken onmiddellijk verwijderd. Het programmabestand en de voorkeuren van Carbon Copy Cloner worden dan naar de Prullenmand verplaatst.

 Carbon Copy Cloner

Help! Mijn kloon start niet op!

Product: 
ccc4

We helpen u graag uw opstartproblemen op te lossen. Alvorens u hulp vraagt, probeert u eerst de onderstaande stappen voor probleemoplossing. Als u problemen ondervindt met de stappen of geen opties meer hebt, laat u ons weten hoe ver u bent geraakt of hoe ver de Mac opstart.