This article is for an older version of CCC. You can find the latest version here.
Product: 
ccc4

CCC kopieert alleen onderdelen die op de bron anders zijn dan op het doel. Dus als u een reservekopietaak hebt voltooid en die de volgende dag opnieuw start, zal CCC alleen de onderdelen kopiëren die aangemaakt of gewijzigd zijn sinds die laatste reservekopietaak. CCC bepaalt of een bestand anders is aan de hand van de grootte en de bewerkingsdatum. Als de grootte of de bewerkingsdatum van een bestand op de bron verschilt van die op het doel, dan kopieert CCC dat bestand naar het doel.

Voordat u tot de conclusie komt dat CCC elk bestand opnieuw kopieert, opent u de laatst voltooide taak in het venster Taakgeschiedenis van CCC en vergelijkt u de waarden “Totale grootte van brongegevens” en “Gekopieerde gegevens”. Het is bijvoorbeeld niet ongewoon dat er tijdens dagelijkse reservekopieën wel 2-5 GB aan bestanden wordt bijgewerkt, zelfs wanneer het lijkt alsof u niets gewijzigd hebt op het bronvolume. macOS werkt voortdurend diverse cache- en logbestanden bij, en die kunnen in de loop van de dag flink oplopen. Als de hoeveelheid gekopieerde gegevens slechts een fractie is van de totale hoeveelheid brongegevens, dan is de hoeveelheid gegevens die gekopieerd wordt waarschijnlijk normaal.

Organisatorische wijzigingen zorgen ervoor dat grote hoeveelheden gegevens opnieuw worden gekopieerd

Als u grote organisatorische veranderingen hebt aangebracht aan uw bronvolume (U hebt bijvoorbeeld een map met veel gegevens erin hernoemd of verplaatst), worden veel onderdelen opnieuw naar het doel gekopieerd omdat het pad naar die onderdelen gewijzigd is. U kunt dit opnieuw kopiëren voorkomen door dezelfde organisatorische verandering toe te passen op het doel voordat u uw reservekopietaak start.

Sommige antivirusprogramma’s kunnen de bewerkingsdatums van bestanden veranderen

Het allerlaatste dat CCC doet nadat het een bestand naar het doel heeft gekopieerd, is de bewerkingsdatum van het bestand het instellen op de bewerkingsdatum van het bronbestand. Als gevolg van de activiteit van het bestandssysteem gaat de antivirussoftware het bestand scannen, wat doorgaans OK is (hoewel het de prestaties van de reservekopietaak vermindert). Een bestand lezen is niet voldoende om de bewerkingsdatum van een bestand te veranderen, dus goed ontworpen antivirusprogramma’s veroorzaken geen problemen met het scannen van de bestanden die CCC kopieert. Maar als een antivirusprogramma het bestand “aanraakt” of het bestand op een andere manier verandert, wordt de bewerkingsdatum van het bestand bijgewerkt naar de huidige datum.

Als de bewerkingsdatums van de bestanden op uw doel ingesteld worden op de datum en tijd van de reservekopietaken, dan is het goed mogelijk dat antivirussoftware of een andere service op de achtergrond wijzigingen aanbrengt in de bestanden nadat CCC die gekopieerd heeft. Als u geen oplossing kunt vinden voor het veranderen van de bewerkingsdatum van uw antivirussoftware (of andere software), dan kunt u CCC configureren om geen bestanden bij te werken die nieuwer zijn op het doel. Om deze instelling toe te passen, kiest u de reservekopietaak in het hoofdvenster van CCC en vervolgens:

  1. Klikt u op de knop Geavanceerde instellingen.
  2. Opent u het driehoekje Probleemoplossing.
  3. Schakelt u het vak Werk geen nieuwere bestanden op het doel bij in.
  4. Bewaart u de taak.

Gerelateerde documentatie

Een verandering van tijdzone kan in sommige bestandssystemen gevolgen hebben voor bewerkingsdatums

HFS+, NTFS en andere moderne bestandssystemen baseren de bewerkingsdatum van bestanden op de gecoördineerde wereldtijd (UTC — vergelijkbaar met GMT). FAT-bestandssystemen daarentegen baseren de bewerkingsdatum van bestanden op de lokale tijdzone zoals ingesteld op uw computer. Doorgaans levert dit verschil geen probleem op, maar het heeft een nadeel als u bestanden kopieert tussen FAT-volumes en NTFS- of HFS+-volumes. Bij verandering van tijdzone of bij de overgang van zomer- naar wintertijd lijkt het alsof de bewerkingsdatums van bestanden op FAT32-volumes verschoven zijn. CCC zal deze bestanden daardoor als verouderd beschouwen en elk bestand opnieuw kopiëren. Helaas kan CCC deze tekortkoming van het FAT-bestandssysteem niet verhelpen. Als u bestanden van of naar een FAT-volume moet kopiëren, raden we aan ervoor te zorgen dat het bijbehorende doelvolume ook de FAT-structuur heeft.

We krijgen sporadisch ook meldingen van dit zelfde probleem bij het kopiëren van bestanden naar sommige Airport-basisstations. Als u dit probleem ondervindt, probeer dan bovenstaande suggestie om de instelling Werk geen nieuwere bestanden op het doel bij te gebruiken.

Microsoft MSDN-bibliotheek: Bestandstijden