Product: 
ccc6

Door de privacybeperkingen van macOS is de toegang tot bepaalde app-gegevens (bijv. Mail, Berichten, Safari, Foto’s) en de toegang tot alle externe harde schijven en netwerkvolumes standaard niet toegestaan.

macOS vraagt ook niet of u een app toegang wilt verlenen als die app toegang tot die gegevens probeert te krijgen. In plaats daarvan moet u de app handmatig op voorhand goedkeuren. Wanneer u dus een programma downloadt waarmee u reservekopieën van uw waardevolle gegevens wilt maken, kan dat programma geen reservekopie van de gegevens maken totdat u uitdrukkelijk toegang tot die gegevens verleent.

Om CCC en het hulpprogramma van CCC volledige schijftoegang te verlenen, kiest u "Geef CCC volledige schijftoegang..." in het menu Carbon Copy Cloner-menu.

CCC-installatieassistent

De installatieassistent van CCC (hierboven zichtbaar op de schermafbeelding) begeleidt u door de procedure waarmee u CCC en het hulpprogramma ervan volledige schijftoegang verleent. Klik op de knop om het voorkeurenpaneel Beveiliging en privacy in Systeemvoorkeuren te openen. CCC toont onmiddellijk het tabblad Privacy en selecteert de categorie Volledige schijftoegang. Klik dan op het hangslot links onder in het venster Privacy om wijzigingen toe te staan. Sleep vervolgens het visje van de installatieassistent van CCC naar de tabel in het venster Privacy. Dit symbool stelt twee afzonderlijke bestanden op je Mac voor: het Carbon Copy Cloner-programma en het speciale hulpprogramma zodat wanneer je dit visje neerzet op de Privacy-tabel, je "Carbon Copy Cloner.app" en "com.bombich.ccchelper" ziet in die tabel. Wanneer je het hulpprogramma van CCC volledige schijftoegang hebt verleend, sluit CCC de installatieassistent en hervat het de taak waarvoor het de installatieassistent moest openen. U kunt het venster Systeemvoorkeuren sluiten en als u wordt gevraagd of u CCC nu of later wilt stoppen, kunt u de optie ‘Later’ kiezen.

"Ik heb CCC toegevoegd aan de categorie Volledige schijftoegang maar ik krijg nog steeds fouten"

Carbon Copy Cloner toevoegen aan de lijst Volledige schijftoegang lijkt heel intuïtief. Helaas zijn de privacymaatregelen van Apple veel minder intuïtief wanneer een programma een speciaal hulpprogramma nodig heeft. In overeenstemming met de aanbevolen procedures van Apple voor het uitvoeren van taken met uitgebreide bevoegdheden (bijv. een reservekopie van de opstartschijf maken) gebruikt CCC een speciaal hulpprogramma waarmee u alle aspecten van de reservekopietaak kunt beheren. Daarom moet het speciale hulpprogramma van CCC ("com.bombich.ccchelper") volledige schijftoegang hebben, en niet het hoofdprogramma zelf. Nadat u volledige schijftoegang hebt verleend aan CCC en het hulpprogramma, moet de tabel Volledige schijftoegang er als volgt uitzien:

Voeg com.bombich.ccchelper toe aan de categorie Volledige schijftoegang

Gerelateerde documentatie

Volledige schijftoegang handmatig verlenen aan het speciale hulpprogramma van CCC

Als slepen en neerzetten te moeilijk is wegens toegankelijkheidsproblemen, kunt u de onderstaande stappen volgen om volledige schijftoegang aan het speciale hulpprogramma te verlenen.

  1. Open het voorkeurenpaneel Beveiliging en privacy in Systeemvoorkeuren.
  2. Klik op het tabblad Privacy.
  3. Klik op het hangslot linksonder om wijzigingen toe te staan.
  4. Klik op Volledige schijftoegang in de tabel met categorieën.
  5. Klik op de knop +.
  6. Ga naar het rootniveau van de opstartschijf (bijv. Macintosh HD) > Bibliotheek > PrivilegedHelperTools.
  7. Selecteer com.bombich.ccchelper.
  8. Klik op de knop Open.