Geeft u een korting aan onderwijsinstellingen?

This documentation is for an older version of CCC. You can find the latest version here.
Last updated on 24 maart 2017

We geven een korting van 25% aan onderwijsinstellingen.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Als u in aanmerking wilt komen voor speciale prijzen van Bombich Software voor onderwijsinstellingen, MOET u een in aanmerking komende eindgebruiker van een onderwijsinstelling zijn:

  • De faculteit, het personeel of de beheerder, momenteel in dienst bij een geaccrediteerde lagere school, middelbare school of instelling voor hoger onderwijs, met een geldig academisch e-mailadres.
  • Studenten die momenteel zijn ingeschreven bij een geaccrediteerde instelling voor hoger onderwijs, met een geldig academisch e-mailadres.

Wat komt hiervoor in aanmerking?

Leden van een onderwijsinstelling komen in aanmerking voor een korting op de aankoop van licenties voor thuisgebruik of werkstations alsook Pro-licenties en volumelicenties. Personen die al een licentie hebben, krijgen een korting op de aankoop van een upgrade. Onderwijsinstellingen komen niet in aanmerking voor die korting.

Hoe krijg ik een korting voor persoonlijk gebruik?

  1. Bezoek onze controlepagina voor EDU-kortingen om een couponcode per e-mail te ontvangen op uw academische e-mailadres.
  2. Schaf CCC aan via de koppeling "Persoonlijke aankoop" in de e-mail die u net hebt ontvangen.

*We houden een lange lijst met academische e-maildomeinen bij die in aanmerkingen komen voor onze automatische academische korting. Als uw domein niet in de lijst voorkomt, kunt u toch nog een korting krijgen, maar moet u wel een handmatig controleproces voltooien. Als een handmatige controle noodzakelijk is, sturen we u de instructies per e-mail.

Hoe krijg ik een korting voor institutioneel gebruik?

  1. Bezoek onze controlepagina voor EDU-kortingen om een couponcode per e-mail te ontvangen op uw academische e-mailadres.
  2. Schaf CCC aan via de koppeling "Institutionele aankoop" in de e-mail die u net hebt ontvangen.

*We houden een lange lijst met academische e-maildomeinen bij die in aanmerkingen komen voor onze automatische academische korting. Als uw domein niet in de lijst voorkomt, kunt u toch nog een korting krijgen, maar moet u wel een handmatig controleproces voltooien. Als een handmatige controle noodzakelijk is, sturen we u de instructies per e-mail.

*Als u de aankoop wilt verrichten met een cheque of inkooporder, stuurt u een e-mail naar sales@bombich.com om het proces te starten.

Moet ik nog iets weten?

Algemene voorwaarden

Persoonlijk gebruik: Voor persoonlijk gebruik mag elke in aanmerking komende eindgebruiker van een onderwijsinstelling één licentie voor CCC per versie en academisch e-mailadres aanschaffen. Bombich Software behoudt zich het recht voor een bewijs van dienstverband of inschrijving te vragen alvorens Carbon Copy Cloner te verkopen met een korting voor onderwijsinstellingen. Dit kan een bewijs van accreditatie door de school of de faculteit, een kopie van de studentenkaart en/of controle van het e-mailadres zijn.

Institutioneel gebruik: Als CCC wordt aangeschaft voor institutioneel gebruik, is de beperking van één licentie niet meer van toepassing, hoewel Bombich Software zich het recht voorbehoudt om het aantal aankopen per instelling te beperken. Bombich Software behoudt zich ook het recht voor een bewijs van dienstverband te vragen alvorens Carbon Copy Cloner te verkopen met een korting voor onderwijsinstellingen. Dit kan een bewijs van accreditatie door de school of de faculteit, een kopie van de studentenkaart en/of controle van het e-mailadres zijn.

Bij de prijzen zijn geen lokale belastingen of douanekosten inbegrepen. Bombich Software behoudt zich het recht voor deze aanbieding op elk ogenblik te wijzigen en kortingen in te trekken of bestellingen naar eigen goeddunken te annuleren.

Wat moet ik doen als ik vragen heb?

Stuur een e-mail naar sales@bombich.com voor assistentie.