Het schijfgebruik op het doel komt niet overeen met de bron. Is CCC enkele bestanden vergeten?

This documentation is for an older version of CCC. You can find the latest version here.
Last updated on 24 mei 2023

Het schijfgebruik op de opstartschijf is geen weerspiegeling van de hoeveelheid gegevens waarvan een reservekopie moet worden gemaakt. Het schijfgebruik op het doel moet lager zijn het schijfgebruik op de bron na het maken van een initiële reservekopie van de opstartschijf. Apparaten met speciale bestandssystemen (bijv. momentopnamen van bestandssystemen) en bepaalde macOS-voorzieningsgegevens kunnen niet of worden beter niet gekopieerd naar een ander volume. CCC sluit deze onderdelen automatisch uit om problemen tijdens het opstarten vanaf de reservekopie te vermijden en om onnodig schijfgebruik te voorkomen. Die lijst met uitzonderingen vindt u hier: Sommige bestanden en mappen worden automatisch uitgesloten van een reservekopietaak.

CCC kopieert geen virtueel geheugen of momentopnamen en ook de Prullenmand niet

Het grootste en meest opvallende uitgesloten onderdeel is het bestand /private/var/vm/sleepimage. Het sleepimage-bestand bevat de livetoestand van het RAM van uw Mac. Daarom zal het zo groot zijn als de hoeveelheid geïnstalleerd RAM. Dit bestand kan zeer groot zijn, wijzigt voortdurend en wordt opnieuw gemaakt bij het opstarten. Daarom sluit CCC dit bestand uit van elke reservekopie.

CCC sluit ook de inhoud van de Prullenmand uit. Leeg daarom de Prullenmand en vergelijk opnieuw met de bron en het doel.

Tot slot kunnen momentopnamen van het bestandssysteem heel wat ruimte op het bronvolume in beslag nemen. Selecteer het bronvolume in de navigatiekolom van CC om te zien hoeveel schijfruimte de momentopnamen innemen. Momentopnamen bevatten verwijzingen naar bestanden die zijn verwijderd of gewijzigd. Ze stellen niet de huidige gegevensset voor en kunnen niet worden gekopieerd van het ene volume naar het andere.

De berekening van het schijfgebruik is niet duidelijk

Het schijfgebruik is meer dan alleen de grootte van elk bestand op een volume. Apparaten met speciale bestandssystemen (bijv. harde koppelingen) hebben deze berekening altijd bemoeilijkt, maar recent heeft Apple nog meer apparaten met speciale bestandssystemen geïntroduceerd die dit nog moeilijker maken. De kloonfunctie van het nieuwe Apple APFS-bestandssysteem kan leiden tot een situatie waarbij het lijkt alsof je meer gegevens op de schijf hebt dan dat die mogelijk kan bevatten. En de functie voor momentopnamen van het bestandssysteem kan leiden tot situaties waarbij het schijfgebruik hoger is dan de totale grootte van de bestanden op dat volume. APFS ondersteunt ook "beperkte" bestanden die minder ruimte op de schijf innemen dan hun bestandsgrootte aangeeft. CCC kan beperkte bestanden tussen APFS-volumes behouden, maar HFS+ ondersteunt geen beperkte bestanden waardoor deze bestanden meer ruimte op een HFS+-reservekopieschijf innemen. Raadpleeg deze onderdelen van de CCC-documentatie voor meer informatie over het omgaan met deze uitdagingen:

Hoe weet ik dan of al mijn gegevens daadwerkelijk zijn gekopieerd?

Bij een APFS-volume krijgt u mogelijk nooit nauwkeurige waarden voor het schijfgebruik die zinvol kunnen worden vergeleken tussen de bron en het doel. U zou wel uw bestanden op dezelfde plaats op de bron en het doel moeten vinden. U zult bijvoorbeeld nooit merken dat een onderdeel ontbreekt op het doel (tenzij u het hebt uitgesloten van de reservekopie uiteraard). Deze video helpt u de bestanden op de bron en het doel te vergelijken zodat u kunt controleren of u uw bestanden in de reservekopie kunt vinden.

Voor bron- en doelvolumes met de structuur HFS+ geeft een eenvoudige optelling van de bestanden en mappen op die volumes u zinvolle cijfers om te vergelijken. De functie Details over schijfgebruik van volume kan u helpen deze opsomming te verkrijgen. Wanneer deze functie klaar is met het scannen van de bron- en doelvolumes, kunt u de rapporten vergelijken om afwijkingen te zoeken. U kunt deze functie gebruiken om ook individuele mappen op te sommen als u meer specifieke details over een afwijking van een bepaalde map wenst.

Als u een afwijking ziet die u niet kunt verklaren of waarvan u denkt dat die fout is, laat het ons dan weten en we zullen u helpen dit te controleren.