Welke criteria hanteert CCC om te bepalen of een bestand opnieuw moet worden gekopieerd?

This documentation is for an older version of CCC. You can find the latest version here.
Last updated on 30 december 2020

CCC kopieert alleen onderdelen die op de bron anders zijn dan op het doel. Dus als u een reservekopietaak hebt voltooid en die de volgende dag opnieuw start, zal CCC alleen de onderdelen kopiëren die aangemaakt of gewijzigd zijn sinds die laatste reservekopietaak. CCC bepaalt of een bestand anders is aan de hand van de grootte en de bewerkingsdatum. Als de grootte of de bewerkingsdatum van een bestand op de bron verschilt van die op het doel, dan kopieert CCC dat bestand naar het doel.

Voordat u tot de conclusie komt dat CCC elk bestand opnieuw kopieert, opent u de laatst voltooide taak in het venster Taakgeschiedenis van CCC en vergelijkt u de waarden Totale grootte van brongegevens en Gekopieerde gegevens. Het is bijvoorbeeld niet ongewoon dat er tijdens dagelijkse reservekopieën wel 2-5 GB aan bestanden wordt bijgewerkt, zelfs wanneer het lijkt alsof u niets gewijzigd hebt op het bronvolume. macOS werkt voortdurend diverse cache- en logbestanden bij, en die kunnen in de loop van de dag flink oplopen. Als de hoeveelheid gekopieerde gegevens slechts een fractie is van de totale hoeveelheid brongegevens, dan is de hoeveelheid gegevens die gekopieerd wordt waarschijnlijk normaal.

Organisatorische wijzigingen zorgen ervoor dat grote hoeveelheden gegevens opnieuw worden gekopieerd

Als u grote organisatorische veranderingen hebt aangebracht aan uw bronvolume (U hebt bijvoorbeeld een map met veel gegevens erin hernoemd of verplaatst), worden veel onderdelen opnieuw naar het doel gekopieerd omdat het pad naar die onderdelen gewijzigd is. U kunt dit opnieuw kopiëren voorkomen door dezelfde organisatorische verandering toe te passen op het doel voordat u uw reservekopietaak start.

Sommige antivirusprogramma’s kunnen de bewerkingsdatums van bestanden veranderen

Het allerlaatste dat CCC doet nadat het een bestand naar het doel heeft gekopieerd, is de bewerkingsdatum van het bestand het instellen op de bewerkingsdatum van het bronbestand. Als gevolg van de activiteit van het bestandssysteem gaat de antivirussoftware het bestand scannen, wat doorgaans OK is (hoewel het de prestaties van de reservekopietaak vermindert). Een bestand lezen is niet voldoende om de bewerkingsdatum van een bestand te veranderen, dus goed ontworpen antivirusprogramma’s veroorzaken geen problemen met het scannen van de bestanden die CCC kopieert. Maar als een antivirusprogramma het bestand “aanraakt” of het bestand op een andere manier verandert, wordt de bewerkingsdatum van het bestand bijgewerkt naar de huidige datum.

Als de bewerkingsdatums van de bestanden op uw doel ingesteld worden op de datum en tijd van de reservekopietaken, dan is het goed mogelijk dat antivirussoftware of een andere service op de achtergrond wijzigingen aanbrengt in de bestanden nadat CCC die gekopieerd heeft. Als u geen oplossing kunt vinden voor het veranderen van de bewerkingsdatum van uw antivirussoftware (of andere software), dan kunt u CCC configureren om geen bestanden bij te werken die nieuwer zijn op het doel. Om deze instelling toe te passen, kiest u de reservekopietaak in het hoofdvenster van CCC en vervolgens:

  1. Klik op de knop Geavanceerde instellingen.
  2. Schakel het aankruisvak Werk nieuwere bestanden op het doel niet bij in.
  3. Bewaar en start uw taak.

Gerelateerde documentatie

Een verandering van tijdzone kan in sommige bestandssystemen gevolgen hebben voor bewerkingsdatums

HFS+, APFS, NTFS en andere moderne bestandssystemen baseren de bewerkingsdatum van bestanden op de gecoördineerde wereldtijd (UTC — vergelijkbaar met GMT). FAT-bestandssystemen daarentegen baseren de bewerkingsdatum van bestanden op de lokale tijdzone zoals ingesteld op uw computer. Doorgaans vormt dit verschil geen probleem, maar er is wel een nadeel als u bestanden kopieert tussen FAT-volumes en NTFS-volumes of volumes met een Mac-structuur (of tussen bestandssystemen met een Mac-structuur en een NAS-apparaat dat de lokale tijd voor tijdstempels gebruikt). Bij verandering van tijdzone of bij de overgang van zomer- naar wintertijd lijkt het alsof de bewerkingsdatums van bestanden op FAT32-volumes verschoven zijn. CCC zal deze bestanden daardoor als verouderd beschouwen en elk bestand opnieuw kopiëren. Helaas kan CCC deze tekortkoming van het FAT-bestandssysteem niet verhelpen. Als u bestanden van of naar een FAT-volume moet kopiëren, raden we aan ervoor te zorgen dat het bijbehorende doelvolume ook de FAT-structuur heeft.

Microsoft MSDN-bibliotheek: Bestandstijden

Omgaan met het begin of einde van de zomertijd bij reservekopieën van en naar de eerder vermelde bestandssystemen

Als u dit probleem ondervindt, zal de bovenstaande suggestie om de geavanceerde instelling Werk geen nieuwere bestanden op het doel bij het probleem oplossen voor het begin of het einde van de zomertijd, maar niet voor beide. Een andere manier om dit probleem op te lossen is CCC configureren om een soepelere oplossing voor verschillen in tijdstempels te gebruiken. Dit is mogelijk door het globale kenmerk "NASTimestampLeniency" van CCC in te stellen. Dit is een geavanceerde, globale configuratieoptie die kan worden ingesteld met het commandoregelprogramma van CCC, bijv. in het programma Terminal:

"/Applications/Carbon Copy Cloner.app/Contents/MacOS/ccc" -g NASTimestampLeniency int 3601

Met deze instelling zal CCC een bestand niet opnieuw kopiëren als de bewerkingsdatum ervan minder dan een uur (en één seconde) van de bewerkingsdatum van hetzelfde bestand op het doel verschilt. Let wel dat een verschil in bestandsgrootte voorrang heeft. Hoewel dit een globale instelling is, is deze alleen van toepassing op taken waarvan de bron of het doel niet als HFS of APFS is geformatteerd (ondanks de naam van de instelling is deze niet beperkt tot NAS-bestandssystemen). Als u een opstartbare reservekopietaak hebt, wordt deze instelling niet toegepast.

De instelling ‘Houd verbindingsactiviteit bij in logbestand’ van Mail maakt enorme bestanden

Als u ‘Houd verbindingsactiviteit bij in logbestand’ inschakelt in het venster Verbindingsassistent van Mail en deze instelling vergeet uit te schakelen, maakt Mail enorme logbestanden die na verloop van tijd alle vrije ruimte van de opstartschijf in beslag zullen nemen. Mocht u merken dat CCC tijdens elke reservekopie een ongewoon grote hoeveelheid gegevens kopieert, dan probeert u het volgende om te controleren of deze grote hoeveelheid gegevens niet gerelateerd is met Mail-logbestanden:

  1. Open Mail.
  2. Kies ‘Verbindingsassistent’ in het menu ‘Venster’.
  3. Schakel het aankruisvak naast ‘Houd verbindingsactiviteit bij in logbestand’ uit.
  4. Houd de Option-toets ingedrukt en kies ‘Bibliotheek’ in het menu ‘Ga’ van de Finder.
  5. Ga naar Bibliotheek > Containers > com.apple.mail > Data > Library > Logs > Mail.
  6. Verwijder de grote logbestanden.