Verouderde opstartbare kopieën van macOS maken (Big Sur en nieuwer)

This documentation is for an older version of CCC. You can find the latest version here.
Last updated on 29 september 2023

Een kopie maken van het Apple-systeem is nu een taak van Apple. We kunnen alleen de best mogelijke ondersteuning bieden voor het maken van een opstartbaar extern apparaat met macOS Big Sur (en nieuwere besturingssystemen). We bieden deze functionaliteit aan voor het ad hoc maken van opstartbare kopieën van het systeem die u meteen gaat gebruiken (bijv. wanneer u een migratie naar een andere schijf uitvoert, of voor testdoeleinden). We bieden geen ondersteuning voor het maken van opstartbare kopieën van het systeem als onderdeel van een reservekopiestrategie, noch raden we dit aan.

Al uw documenten, apps en systeeminstellingen kunt u immers makkelijk terugzetten vanaf een standaard CCC-reservekopie zonder de extra moeite die bij het maken en up-to-date houden van een opstartbaar apparaat komt kijken.


Vroeger was een 'opstartbare reservekopie' een onmisbaar hulpmiddel om problemen op te lossen dat zelfs onervaren gebruikers konden gebruiken als hun opstartschijf het liet afweten. De afgelopen jaren werd deze externe oplossing voor het opstarten van Macs steeds minder betrouwbaar en de situatie is nog verergerd met de komst van het nieuwe Apple Silicon-platform. Macs met Apple Silicon-chip starten (helemaal) niet op als de interne opslag is beschadigd of om een andere reden niet werkt. Daarom heeft het weinig of geen zin om een opstartbaar herstelapparaat van die Macs te maken.

Het is ook steeds moeilijker om een kopie van het besturingssysteem te maken. Vanaf macOS Big Sur (11.0) staat het systeem op een cryptografisch verzegeld ‘ondertekend systeemvolume’ dat alleen door een hulpprogramma van Apple kan worden gekopieerd. De werking van dat hulpprogramma is heel eendimensionaal: als we het systeem willen kopiëren, moeten we andere voordelen van reservekopieën opofferen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om het systeem te kopiëren en toch reservekopieën van uw gegevens met versiebeheer te behouden. Vanwege deze wijzigingen en de beperkingen van het nieuwe 'Apple Silicon'-platform is het maken van opstartbare externe apparaten minder doenbaar voor onervaren gebruikers en zijn die apparaten wellicht niet betrouwbaar om problemen op te lossen.

‘Standaardreservekopieën’ van CCC bevatten het besturingssysteem niet

Standaard zal CCC niet proberen om de reservekopieën van de opstartschijf (Big Sur en nieuwer) opstartbaar te maken. Wanneer u een reservekopie van de opstartschijf configureert, maakt CCC een reservekopie van de content op het volume Gegevens. Dat zijn al uw gegevens, apps en systeeminstellingen, oftewel alles wat u hebt aangepast op uw Mac. Voor het terugzetten van die gegevens is het ook niet nodig dat u de Mac kunt opstarten vanaf een CCC-reservekopie. U kunt afzonderlijke bestanden en mappen gewoon terugzetten via de Finder of CCC wanneer de Mac vanaf het productievolume is opgestart. Als u ooit alles moet terugzetten vanaf een niet-opstartbare reservekopie, kunt u macOS installeren via de Herstelmodus (bijv. op een vervangende schijf) en vervolgens gegevens uit de reservekopie migreren met Migratie-assistent. CCC-reservekopieën zijn compatibel met Migratie-assistent en we ondersteunen die configuratie.

Een kopie van de opstartschijf maken met de Assistent voor verouderde opstartbare kopie

Als u CCC wilt configureren om een opstartbare kopie te maken van de opstartschijf van uw Mac, kunt u de Assistent voor verouderde opstartbare kopie gebruiken. Nadat u de bron- en doelvolumes hebt geselecteerd, klikt u op de Doelkiezer en kiest u Assistent voor verouderde opstartbare kopie….

Klik op de doelkiezer om de Assistent voor verouderde opstartbare kopie te openen

Catalina-gebruikers: de Assistent voor verouderde opstartbare kopie is niet beschikbaar. Voor Catalina gebruikt CCC een eigen kopieerfunctie voor bestanden om een reservekopie van de systeem- en gegevensvolumes te maken.

Voor Big Sur (en nieuwere besturingssystemen) gebruikt CCC de APFS-replicator van Apple (genaamd ‘ASR’) om een kopie van het systeem te maken. De Assistent voor verouderde opstartbare kopie biedt enkele opties voor de uitvoering van de taak al naargelang hoe het geselecteerde doel is geconfigureerd. We raden aan dat u voor deze procedure een specifiek volume gebruikt omdat het volume wordt gewist wanneer de kopie van de opstartschijf wordt gemaakt.

Wis het doel

Met deze optie configureert CCC de taak zodanig dat de APFS-replicator van Apple wordt gebruikt om de geselecteerde bron te kopiëren naar het geselecteerde doel. Wanneer u de taak start, wordt het doel meteen gewist. Aangezien SafetyNet niet van toepassing is in deze configuratie, moet u er zeker van zijn dat u een leeg volume of een volume met overbodige gegevens (bijv. een oude reservekopie) hebt geselecteerd.

Standaardreservekopie

Deze optie is de standaardoptie wanneer de Assistent voor verouderde opstartbare kopie niet wordt gebruikt. CCC stelt dit alleen voor als herinnering dat niet-opstartbare opties beschikbaar zijn en soms beter zijn, bijv. als u het huidige reservekopievolume niet wilt wissen.

Dingen die u moet weten voordat u zich verlaat op een extern macOS-opstartapparaat

Deze procedure is afhankelijk van de APFS-replicatietool van Apple en wij hebben geen controle over de ontwikkeling ervan. We horen graag uw feedback over deze functie, maar we kunnen geen uitgebreide ondersteuning bij probleemoplossing bieden voor problemen waar de replicatietool van Apple tegenaan loopt.

Vanwege de bovenstaande redenen raden we gebruikers niet aan om hun reservekopieën opstartbaar te maken. In plaats daarvan raden we aan een 'Standaardreservekopie' te gebruiken. U kunt al uw documenten, compatibele apps en instellingen makkelijk terugzetten vanaf een standaard CCC-reservekopie zonder de extra moeite die bij het maken en up-to-date houden van een opstartbaar apparaat komt kijken.

Veelgestelde vragen

Bij het starten van de taak kreeg het doel dezelfde naam als de bron. En wat is het volume “ASRDataVolume”?

Opmerkzame gebruikers merken mogelijk dat de naam van het doelvolume wordt gewijzigd wanneer de volumereplicator van Apple start. In de navigatiekolom van CCC is mogelijk ook een nieuw volume te zien. Dit is normaal. Deze volumes worden samengevoegd tot een “volumegroep” en als een enkel volume voorgesteld. Na de replicatie zal CCC de originele naam van het doel herstellen.

Mocht het proces van de replicatietool van Apple mislukken, en u ziet nog steeds ASRDataVolume of ASRNewVolume, dan mag u die volumes verwijderen in Schijfhulpprogramma. Selecteer gewoon het volume en klik vervolgens op de knop ‘-’ in de knoppenbalk.

Moet ik het doel wissen om een opstartbare kopie van het systeem te maken?

Als u Big Sur of nieuwer op de Mac gebruikt, ja. Vanaf macOS Big Sur zijn we verplicht om de APFS-replicator van Apple te gebruiken voor het maken van een opstartbare kopie van een APFS-volumegroep. We kunnen de SafetyNet-functie niet gebruiken en het is niet langer aangeraden om andere gegevens op het doelvolume te bewaren. U moet een volume speciaal voor uw opstartbare kopie van het systeem gebruiken.

Mag ik ook andere gegevens bewaren op het doelapparaat?

Op een afzonderlijk volume dat u speciaal hiervoor gebruikt, ja. We raden aan dat u een APFS-volume aan de APFS-doelcontainer toevoegt en dat u het nieuwe volume voor uw andere content gebruikt. Zolang de systeemkopie en de andere content op afzonderlijke volumes worden bewaard, kunnen ze samen probleemloos op hetzelfde fysieke apparaat staan. U kunt ook een partitie aan de doelschijf toevoegen als het doel geen APFS-structuur heeft. Als u bijvoorbeeld een externe harde schijf heeft met gegevens op een HFS+-volume, kunt u een partitie aan de schijf toevoegen en de nieuwe partitie voor de kopie van uw systeem gebruiken.

Gerelateerde documentatie

Blijft het doel opstartbaar als ik periodieke reservekopieën ernaar blijf maken?

U gaat er beter vanuit dat u niet meer kunt opstarten vanaf het doel als u andere reservekopietaken naar het doel blijft uitvoeren (bijv. handmatige of geplande reservekopieën). De Assistent voor verouderde opstartbare kopie is alleen bedoeld voor het ad hoc maken van opstartbare kopieën van het systeem die u meteen gaat gebruiken.

Kan ik bepaalde content uitsluiten wanneer ik een opstartbare kopie van het systeem maak?

Als u Big Sur of nieuwer op de Mac gebruikt, kunt u geen content uitsluiten en een opstartbare kopie van het systeem maken. Mocht u content willen uitsluiten wanneer u de initiële kopie maakt, dan raden we aan dat u voor een Standaardreservekopie kiest.

Op mijn reservekopieschijf staan al andere volumes. Worden die gewist?

Nee. Alleen het geselecteerde doelvolume wordt gewist wanneer u de optie 'Wis (doel)' kiest. Andere volumes op hetzelfde fysieke apparaat blijven ongewijzigd. Niettemin raden we sterk aan dat u geen kopieën maakt op een schijf met gegevens waarvan u geen reservekopie hebt. Als u nog geen reservekopie van die andere volumes hebt, doet u er goed aan een reservekopie van die gegevens te maken voordat u doorgaat.

Ik heb een volume toegevoegd maar ik ben van gedachten veranderd. Ik wil het niet meer. Kan ik het verwijderen?

Nee. Ja. Kies Schijfhulpprogramma in het menu Hulpprogramma's van CCC, selecteer het volume dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op de knop ‘–’ in de knoppenbalk om dat volume te verwijderen.

Kan ik de systeemkopie op een gecodeerd volume maken?

U kunt een gecodeerd volume als doel selecteren, maar het volume wordt wel gewist en is niet gecodeerd wanneer de taak wordt voltooid. De APFS-replicator van Apple zal FileVault niet preventief inschakelen op het doelvolume. Als u FileVault op het doel wilt inschakelen, kunt u opstarten vanaf het doelvolume en FileVault in het voorkeurenpaneel 'Beveiliging en privacy' inschakelen.

Gerelateerde documentatie

U kunt macOS op uw 'Standaardreservekopie' installeren om die opstartbaar te maken

We raden aan dat u de Assistent voor verouderde opstartbare kopie gebruikt telkens als u een opstartbare kopie van uw opstartschijf direct nodig hebt. Als u ooit moet opstarten vanaf een extern apparaat en een bestaande standaardreservekopie hebt op een niet-gecodeerd APFS-volume dat u graag opstartbaar wilt maken, kunt u macOS op dat volume installeren:

  1. Download en open het macOS-installatieprogramma: [Catalina] [Big Sur] [Monterey] [Ventura]
  2. Klik op de knop Toon alle schijven… en selecteer de reservekopieschijf wanneer u wordt gevraagd een schijf te selecteren.
  3. Ga door met de installatie van macOS op de opstartschijf.

Tip voor probleemoplossing: sommige gebruikers merkten dat macOS vastloopt bij het opstarten vanaf de opstartschijf. Als u dit probleem ondervindt, start u op in de modus Veilig opstarten (Intel-Macs: houd de Shift-toets ingedrukt bij het opstarten, Apple Silicon-Macs: houd de aan/uit-knop ingedrukt bij het opstarten en druk vervolgens de Shift-toets in terwijl u het opstartvolume kiest) om te voorkomen dat opslagstuurprogramma's van derden worden geladen. Raadpleeg zo nodig dit artikel van de Knowledge Base om te checken hoe u incompatibele opslagstuurprogramma's van derden verwijdert.

Onze aanbevolen en ondersteunde procedure voor het herstellen van een opstartschijf met een CCC-reservekopie is wel de volgende: installeer macOS op een net gewist volume en gebruik vervolgens Migratie-assistent om gegevens vanaf de CCC-reservekopie te migreren. Voor deze proecedure is geen opstartbaar volume vereist.

Migratie-assistent gebruiken om de opstartschijf te herstellen met een CCC-reservekopie