Hardwaregerelateerde problemen identificeren en oplossen

This documentation is for an older version of CCC. You can find the latest version here.
Last updated on 13 maart 2023

Meerdere tekenen kunnen wijzen op een probleem met een hardwareonderdeel tussen de Mac en de opslag. Telkens als we willekeurige fouten zien of vastgelopen apps, crashes, "verdwenen" doelvolumes in het midden van reservekopietaken, Finder-berichten over onjuist verwijderde schijven, niet-reagerende Finder-vensters enzovoort, doen we een traditionele probleemoplossing om het problematische onderdeel te identificeren. Dan checken we echt alles: USB-poorten, kabels, stekkers, adapters, hubs, behuizingen van harde schijven, opslagapparaten. Een probleem met een van deze onderdelen kan u immers heel wat hoofdpijn bezorgen.

Bij talrijke hardwareproblemen krijgt CCC zinvolle fouten van het bestandssysteem die duidelijk wijzen op een specifiek hardwareprobleem. CCC meldt deze fouten aan het einde van de reservekopietaak. In sommige gevallen detecteert macOS of CCC echter een geblokkeerd bestandssysteem en toont CCC u een van de volgende berichten:

'De taak is afgebroken omdat het [bron- of doelvolume] is verdwenen.'

Als u dit bericht ziet, heeft de kernel van macOS opgemerkt dat het betreffende bestandssysteem niet reageerde en heeft de kernel het bestandssysteem beëindigd. Hoewel dit een abrupt einde van de reservekopietaak is, is deze actie nog steeds beter dan het alternatief van macOS dat hierna wordt beschreven.

'De taak is afgebroken omdat het [bron- of doelbestandssysteem] niet reageert.'

CCC toont dit bericht wanneer het bron- of doelvolume geen lees- of schrijfactiviteit heeft geaccepteerd de laatste tien minuten. Een doelbewuste opvolgtest controleert of een eenvoudig lees- of schrijfverzoek mislukt. In deze gevallen kan de macOS-kernel geen actie ondernemen op het bestandssysteem dat de storing vertoont. Hierdoor mag u zeker verwachten dat programma’s die proberen te lezen vanaf of te schrijven naar het aangetaste volume, zullen vastlopen. Om het vastlopen op te lossen, moet de betreffende schijf geforceerd worden verwijderd van de Mac of moet u opnieuw opstarten door de aan/uit-knop ingedrukt te houden als het een interne schijf betreft.

In andere gevallen ziet u een Finder-bericht:

Schijf niet juist verwijderd

'Verwijder 'jouw reservekopieschijf' vóór je deze loskoppelt of uitschakelt.'

Zelfs als u dit bericht ziet tijdens een actieve CCC-taak, moet u onthouden dat CCC nooit verantwoordelijk kan zijn voor de ogenschijnlijke loskoppeling van een apparaat. CCC heeft op dat niveau immers geen interactie met de hardware. CCC kopieert gewoon bestanden van het ene volume naar het andere. Als het kopiëren van bestanden ertoe leidt dat een volume verdwijnt, is de meest logische uitleg dat er communicatiefout was vanwege een crash in de firmware van het opslagapparaat, of vanwege de (doorgaans tijdelijke) fout van een onderdeel tussen de Mac en de opslag (meestal gaat het om een USB-hub of adapter). Zulke berichten kunt u ook zien tijdens de in- en uitschakeling van de sluimerstand, bijv. als een apparaat niet goed omgaat met de omwisseling van de stroomstatus. Meestal zijn deze berichten wat verwarrend omdat het opslagapparaat opnieuw opstart en vervolgens meteen opnieuw verschijnt, mogelijk voordat u zelfs het bericht van de Finder ziet. En soms verschijnt het apparaat pas opnieuw nadat het fysiek is losgekoppeld en opnieuw is aangesloten op de Mac. 

Wanneer u deze berichten ziet, is er een hardwareprobleem of een negatieve interactie tussen de hardware en macOS. We kunnen deze problemen niet oplossen met een wijziging in CCC, maar de onderstaande stappen kunnen u wel helpen het problematische onderdeel te identificeren.

macOS Monterey verwijdert de momentopname van de bron bij het uitloggen

Als een taak wordt afgebroken omdat de bron of het doel is verdwenen, hebben we bijna altijd te maken met een hardwareprobleem. Toch hebben we één uitzondering hierop gevonden. Wanneer u uitlogt bij een macOS Monterey-systeem terwijl een reservekopietaak wordt uitgevoerd, deactiveert macOS ten onrechte de momentopname van het bronvolume ondanks de vraag van CCC om het volume niet te deactiveren. Dit gedrag deed zich niet voor bij macOS Big Sur en lijkt opgelost te zijn in macOS Ventura. Dit gebeurt wel alleen als een taak wordt uitgevoerd wanneer u uitlogt. Taken worden prima uitgevoerd als ze worden gestart wanneer geen gebruiker is ingelogd.

Tijdelijke oplossing: log niet uit bij Monterey wanneer een reservekopietaak wordt uitgevoerd. Ga naar Systeemvoorkeuren > Beveiliging en privacy > [klik op het hangslot en voer een identiteitscontrole uit] > [klik op Geavanceerd...] en check of u het systeem niet zo heeft geconfigureerd dat u na een bepaalde inactiviteit wordt uitgelogd. Die tijd kan immers de geplande reservekopie van de opstartschijf overlappen.

Oplossing: upgrade naar Ventura wanneer dat macOS in het najaar van 2022 beschikbaar wordt gemaakt.

PROBLEEMOPLOSSINGSTAPPEN

Wanneer CCC er op wijst dat u mogelijk een hardwareprobleem hebt, zijn er enkele stappen die we aanraden om het probleem te isoleren. Herhaal de reservekopietaak tussen elke stap en stop als het probleem is opgelost:

 1. Als het aangetaste volume op een externe harde schijf staat, koppelt u die schijf los van de Mac en sluit u deze opnieuw aan. Anders herstart u de Mac alvorens u doorgaat. Dit lost doorgaans enkel het vastlopen van het bestandssysteem op. Hoewel de schijf mogelijk naar behoren lijkt te werken zodra deze opnieuw is aangesloten, is het niet ondenkbaar dat de problemen zich opnieuw zullen voordoen.
 2. Start de functie Schijf-EHBO van Schijfhulpprogramma voor de bron- en doelvolumes. Houd er rekening mee dat Schijf-EHBO van Schijfhulpprogramma er zelden in slaagt om een beschadigd bestandssysteem te herstellen. Als beschadiging aan het bestandssysteem wordt gedetecteerd, raden we aan dat u het volume wist om de beschadiging op te lossen.
 3. Als andere hardwareapparaten zijn aangesloten op de Mac (bijv. USB-webcams, printers, iPhones of gewoon iets anders dan een beeldscherm, toetsenbord, muis en de bron- en doelschijven), koppelt u ze los.
 4. Als het bron- of doelvolume is aangesloten op een USB-hub, toetsenbord of beeldscherm, sluit u het opnieuw aan op één van de ingebouwde USB-poorten van de Mac. USB-hubs zijn de meest voorkomende oorzaak van de fout 'Schijf niet juist verwijderd'.
 5. Vervang de kabel die u gebruikt om de externe harde schijf aan te sluiten op de Mac (indien van toepassing). Gebruik geen adapter om het apparaat aan te sluiten op uw Mac, maar gebruik een kabel met de juiste connectors voor het apparaat en de Mac. USB-adapters zijn nog een veelvoorkomende oorzaak van de fout 'Schijf niet juist verwijderd'.
 6. Als u opslagstuurprogramma's van derden hebt, verwijdert u ze. Vooral vanaf macOS Catalina hebben we talrijke meldingen gekregen over problemen die door opslagstuurprogramma's van derden worden veroorzaakt.
 7. Sluit de externe harde schijf aan op de Mac via een andere interface (indien van toepassing).
 8. Probeer dezelfde harde schijf met een andere behuizing voor harde schijven (we geven hier enkele aanbevelingen).
 9. Formatteer de harde schijf opnieuw in Schijfhulpprogramma.
 10. Als de bovenstaande stappen het probleem niet hebben verholpen, werkt de harde schijf niet goed of is deze defect. Vervang de harde schijf.

“Waarom verwijdert CCC het doel?” of “Waarom zorgt CCC ervoor dat mijn volledige computer vastloopt?”

We horen dit vaak en we antwoorden in het algemeen “Schiet niet op de boodschapper”. In de meeste gevallen is CCC het enige programma dat bestanden kopieert naar het aangetaste volume of is het tenminste het programma dat toegang tot deze bestanden heeft. Daarom lijkt het alsof CCC dit probleem veroorzaakt. Bij een gewone reservekopietaak zijn er miljoenen verzoeken voor het bestandssysteem. Hierdoor zijn we niet verrast wanneer CCC hardwareproblemen op een schijf ontdekt. CCC kopieert gewoon bestanden van de ene schijf naar de andere en dit is niet het soort taak dat ervoor zorgt dat een volledig systeem vastloopt. Wanneer meerdere programma’s vastlopen terwijl ze toegang tot een volume proberen te krijgen, is de fout te wijten aan de kernel van macOS die de niet goed werkende of defect rakende hardware op verkeerde wijze behandelt. Als u hier aan twijfelt, stuurt u ons een rapport vanuit het Help-venster van CCC. Wanneer CCC detecteert dat het bestandssysteem is vastgelopen, verzamelt het diagnostische informatie om te bepalen waar het vastgelopen is. We zullen deze diagnostische informatie graag voor u controleren en bevestigen of de hardware al dan niet een probleem vertoont.

“Maar Schijfhulpprogramma zegt dat er niets mis is met de schijf…”

Schijfhulpprogramma kan structurele problemen met het bestandssysteem detecteren maar detecteert daarom niet per se hardwarefouten die ervoor kunnen zorgen dat een bestandssysteem niet langer reageert op lees- en schrijfverzoeken. Zelfs als uw schijf SMART-compatibel en “gecontroleerd” is, krijgen de SMART-kenmerken een bepaalde waarde en geeft dit mogelijk nog niet aan dat de hardware binnenkort een storing kan vertonen. Schijfhulpprogramma zoekt geen beschadigde sectoren, het controleert alleen de toestand van het bestandssysteem. Beschadigde sectoren worden niet gemeld door Schijfhulpprogramma. Neem niet zomaar aan dat de schijf geen hardwareproblemen heeft omdat u de status “Gecontroleerd” ziet.

“Maar Disk Warrior/Tech Tool/[hulpprogramma van andere fabrikanten] zegt dat de hardware OK is. Ik weet zeker dat de hardware in orde is!”

Er zijn geen diagnostische hulpprogramma’s voor hardware op de markt die u een probleem met een kabel, poort of behuizing melden of een fout in de firmware van een harde schijf of SSD rapporteren. De hulpprogramma’s die momenteel verkrijgbaar zijn voor Macs melden u problemen met het bestandssysteem op basis van software, fouten bij media en de resultaten van de SMART-diagnose die specifiek zijn voor de externe harde schijf. Hoewel deze hulpprogramma’s heel nuttig zijn om zulke problemen te identificeren, kunnen ze geen problemen met een kabel, poort of behuizing detecteren of een firmwarefout op een harde schijf ontdekken. Dit kan alleen op de ouderwetse manier gebeuren: onderdelen isoleren, variabelen uitsluiten, meerdere testen uitvoeren.

Overige oorzaken van een vastgelopen computer

Hardware is vaak de schuldige wanneer een reservekopietaak vastloopt, maar soms kan andere software een reservekopietaak hinderen en zelfs ervoor zorgen dat het volledige systeem vastloopt. Als u een externe harde schijf gebruikt waarbij speciale software is meegeleverd, schakelt u die software uit of verwijdert u die software alvorens u een nieuwe reservekopietaak probeert te starten. Anders herstart u de Mac terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt om op te starten in de modus Veilig opstarten. Software van andere fabrikanten wordt in de modus Veilig opstarten uitgeschakeld. Als de taak dus zonder problemen wordt uitgevoerd in Veilig opstarten, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door een app van een andere fabrikant.

Gerelateerd

Daarnaast reageren sommige externe harde schijven niet goed op de in- en uitschakeling van de sluimerstand. Als de problemen die u ervaart zich alleen voordoen nadat u het systeem uit de sluimerstand hebt gehaald, moet u een andere externe harde schijf of interface proberen om zo sluimerproblemen met die specifieke externe harde schijf uit te sluiten.

Mediafouten oplossen

Leesfouten zijn doorgaans het gevolg van schade aan media. Sommige sectoren op de harde schijf werken niet goed en macOS kan niet langer gegevens ervan lezen. Leesfouten kunnen zich voordoen op het bron- en doelvolume, ongeacht of u oude of nieuwe schijven gebruikt (zelfs op SSD’s en NVMe-opslag). Wanneer leesfouten zich voordoen, moeten de bestanden in de beschadigde sector worden verwijderd. Beschadigde sectoren worden enkel uitgespaard (definitief gemarkeerd als onbruikbaar) als de bestanden in die sectoren zijn verwijderd.

Als CCC heeft gemeld dat tientallen of honderden bestanden onleesbaar zijn vanwege mediafouten, raden we aan dat u de betreffende harde schijf vervangt omdat deze wellicht defect is. Een klein aantal onleesbare bestanden wijst echter niet noodzakelijk op een defecte harde schijf. De onderstaande stappen geven aan hoe u mediafouten oplost.

 1. Klik op het desbetreffende onderdeel in het venster Taakgeschiedenis en klik vervolgens op de knop Toon in Finder.
 2. Verplaats de aangetaste bestanden en/of mappen naar de Prullenmand.
 3. Leeg de Prullenmand.
 4. Als u onderdelen op het bronvolume moest verwijderen, zoekt u die onderdelen op het reservekopievolume en kopieert u ze terug naar de bron (als u dat wilt).†
 5. Als CCC problemen met meer dan enkele bestanden of mappen heeft gemeld, raden we sterk aan dat u de aangetaste schijf opnieuw formatteert in Schijfhulpprogramma.

† Als u een verborgen onderdeel in de Finder zoekt, drukt u op Command+Shift+punt om verborgen onderdelen in de Finder weer te geven.

Zodra u de aangetaste bestanden hebt verwijderd, moet u normaal de reservekopietaak opnieuw met succes kunnen uitvoeren.

Opmerking: Als u geen reservekopie van de betreffende bestanden hebt, blader dan naar het begin van dit document en probeer eerst alle methoden voor het oplossen van problemen met de hardware. Zoals hierboven aangegeven, zijn leesfouten doorgaans het resultaat van mediaschade. Maar in enkele uitzonderlijke gevallen kunnen mediafouten ten onrechte worden gerapporteerd als er een hardwareprobleem bestaat (bijv. een slechte poort, kabel of behuizing). Als het verwijderen van uw enige exemplaar van een bestand de voorgestelde oplossing is, dan is het verstandig alle andere mogelijke oorzaken van een probleem uit te sluiten voordat u dat bestand verwijdert.

Fouten bij lezen of schrijven die door een fysiek defect van de schijf worden veroorzaakt

Als de bron- of doelschijf een belangrijk fysiek defect heeft (ernstigere fouten dan de hierboven vermelde leesfouten bij “in- en uitvoer”), hebt u mogelijk weinig tijd om een reservekopie van de gegevens op die schijf te maken op een andere harde schijf. In dat geval dringt de tijd en kunnen de onderdelen op elk ogenblik defect raken waardoor de schijf volledig onbruikbaar wordt. Leesactiviteit is heel belastend op een defect rakend volume, in het bijzonder bij een reservekopie van het volledige volume. We raden aan dat u onmiddellijk een reservekopie van de belangrijkste bestanden maakt. Wanneer u een reservekopie van de belangrijkste gegevens hebt gemaakt, probeert u vervolgens een reservekopie van het volledige volume te maken. Wanneer u zoveel mogelijk gegevens hebt hersteld, raden we aan dat u de aangetaste harde schijf vervangt.

Wat moet ik doen als de defect rakende schijf niet wordt geactiveerd?

Veelal is er in dat geval geen oplossing meer. Veelal is er in dat geval geen oplossing meer. Mogelijk krijgt u een harde schijf gedurende korte tijd aan de praat door de schijf te laten afkoelen (op een koele en droge plek, maar niet op een koude plek) en deze vervolgens te activeren op een servicewerkstation (d.w.z. start niet op vanaf de schijf omdat u wellicht onvoldoende tijd hebt).