CCC heeft gemeld dat het doel vol is. Hoe kan ik dit vermijden?

Printer-Friendly Version
Product: 
ccc5

De SafetyNet-optimalisatie van CCC begint standaard met een limiet van 25 GB beschikbare ruimte op het doel bij het begin van elke reservekopietaak. CCC verhoogt die limiet automatisch naargelang dat nodig is. Als u niet de standaardinstellingen van CCC voor SafetyNet gebruikt en de fout “Doel is vol” ziet, moet u in de Geavanceerde instellingen wellicht een soepelere optimalisatielimiet instellen. De vereiste hoeveelheid vrije ruimte op uw doel is afhankelijk van de grootte van de bestanden die u normaal gesproken in de loop van de dag bewerkt. Over het algemeen hebt u aan het begin van de reservekopietaak (d.w.z. direct nadat de optimalisatie is voltooid) zo veel ruimte nodig als er doorgaans tijdens een reservekopietaak wordt gekopieerd. Dus als CCC doorgaans 9 GB aan gegevens kopieert, met af een toe een uitschieter naar 14 GB, dat dient u bij het instellen van de optimalisatie rekening te houden met die maximale waarde (d.w.z. minstens 15 GB aan vrije ruimte over te houden). Vooral als u geregeld grote bestanden bewerkt, kan de nominale hoeveelheid gekopieerde gegevens elke keer behoorlijk groot zijn. Als u bijvoorbeeld elke dag een virtuele Windows-container van 80 GB gebruikt, dan is de nominale hoeveelheid gegevens die tijdens uw dagelijkse reservekopietaak wordt gekopieerd ten minste 80 GB. U zult uw optimalisatie-instellingen daar dus op moeten afstemmen.

Om de CCC-instellingen voor SafetyNet-optimalisatie te wijzigen, selecteert u uw taak in het hoofdvenster van CCC en doet u het volgende:

  1. Klik op de knop Geavanceerde instellingen.
  2. In de sectie Vóór het kopiëren van bestanden geeft u aan hoe CCC de SafetyNet-map moet optimaliseren, bijvoorbeeld op basis van de beschikbare vrije ruimte op het doel, de leeftijd van de bestanden of de grootte van de bestanden.
  3. Geef een limiet op.
  4. Als u de optie voor het vrijmaken van ruimte hebt geselecteerd, moet u overwegen om het aankruisvak Pas automatisch aan in te schakelen zodat CCC deze waarde automatisch kan beheren voor u.
  5. Bewaar de wijzigingen van uw taak.

Waarom geeft CCC aan dat het doel vol is, terwijl er voldoende ruimte lijkt te zijn voor nieuwere bestanden?

Om te voorkomen dat een goed reservekopiebestand wordt overschreven door een beschadigd bestand op de bron, gebruikt CCC een speciale procedure voor het kopiëren van bestanden, genaamd atomische kopie. Als een bestand is gewijzigd sinds de laatste reservekopie, wordt het naar het doel gekopieerd met een tijdelijke bestandsnaam, zoals .bestandsnaam.XXXXXX. Wanneer CCC klaar is met het kopiëren van het bestand, wordt de oudere versie op het doel verwijderd (of verplaatst naar SafetyNet), waarna CCC de naam van het bijgewerkte bestand verandert in de juiste bestandsnaam.

Omdat CCC deze speciale procedure gebruikt, moet het doelvolume ten minste voldoende vrije ruimte hebben voor het opslaan van alle gegevens die gekopieerd worden, plus genoeg ruimte voor het opslaan van een tijdelijke kopie van het grootste bestand op het bronvolume. Als u vaak erg grote bestanden bewerkt, zoals films, schijfkopieën of containers van virtuele machines, dan dient u een reservekopievolume te kiezen dat aanzienlijk meer ruimte heeft dan door uw bronvolume gebruikt wordt, om te voorkomen dat de ruimte opraakt tijdens de reservekopietaak. Bovendien moet u de CCC-instellingen voor SafetyNet-optimalisatie zo configureren dat er ruimte is voor een tijdelijke kopie van het grootste bestand op het bronvolume.

Ik heb SafetyNet uitgeschakeld. Hoe kan het doel dan te vol zijn?

Als u SafetyNet in CCC hebt uitgeschakeld, dan worden te verwijderen onderdelen verwijderd wanneer ze worden aangetroffen. CCC verwerkt de bestanden en mappen op uw bron- en doelvolume in alfabetische volgorde. Daardoor is het mogelijk dat CCC nieuwe bestanden naar het doel probeert te schrijven, voordat onderdelen worden verwijderd die van de bron zijn verwijderd. Als u grote wijzigingen hebt aangebracht in de indeling van uw bron (bijv. mappen hebt hernoemd en verplaatst of veel onderdelen hebt verwijderd en aangemaakt), wilt u wellicht de volgende stappen proberen om proactief ruimte op het doel vrij te maken:

  1. Als u er niet voor hebt gekozen om de SafetyNet-map op het doel te verwijderen wanneer u de SafetyNet-optie hebt uitgeschakeld, kiest u Verwijder een SafetyNet-map... in het menu Hulpprogramma’s. Sleep de map _CCC SafetyNet van de Finder naar het venster Verwijder een SafetyNet-map om die map te verwijderen.
  2. Klik op de knop Geavanceerde instellingen.
  3. Schakel het aankruisvak Bescherm onderdelen op rootniveau op het doel uit.
  4. Schakel het aankruisvak Maak eerst ruimte vrij in het deelvenster in.
  5. Bewaar en start de reservekopietaak.

Gerelateerde documentatie