Printer-Friendly Version
Product: 
ccc6

Een kopie maken van het Apple-systeem is nu een taak van Apple. We kunnen alleen de best mogelijke ondersteuning bieden voor het maken van een opstartbaar extern apparaat met macOS Big Sur (en nieuwere besturingssystemen). Over het algemeen raden we gebruikers ook niet aan om hun reservekopieën opstartbaar te maken. Met een standaard CCC-reservekopie kunnen al uw documenten, compatibele apps en instellingen makkelijk worden teruggezet zonder de extra moeite die bij het maken en up-to-date houden van een opstartbare reservekopie komt kijken.


Vroeger was een opstartbare reservekopie een onmisbaar hulpmiddel om problemen op te lossen dat zelfs onervaren gebruikers konden gebruiken als hun opstartschijf het liet afweten. De afgelopen jaren werd deze externe oplossing voor het opstarten van Macs steeds minder betrouwbaar en de situatie is nog verergerd met de komst van het nieuwe Apple Silicon-platform. M1 Macs starten (helemaal) niet op als de interne opslag is beschadigd of om een andere reden niet werkt. Daarom heeft het weinig of geen zin om een opstartbare reservekopie van die Macs te maken.

Het is ook steeds moeilijker om een kopie van het besturingssysteem te maken. Vanaf macOS Big Sur (11.0) staat het systeem op een cryptografisch verzegeld ‘ondertekend systeemvolume’ dat alleen door een hulpprogramma van Apple kan worden gekopieerd. De werking van dat hulpprogramma is heel eendimensionaal: als we het systeem willen kopiëren, moeten we andere voordelen van reservekopieën opofferen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om het systeem te kopiëren en toch reservekopieën van uw gegevens met versiebeheer te behouden. Vanwege deze wijzigingen en de beperkingen van het nieuwe Apple M1-platform is het maken van opstartbare externe apparaten minder doenbaar voor onervaren gebruikers en zijn die apparaten wellicht niet betrouwbaar om problemen op te lossen.

‘Standaardreservekopieën’ van CCC bevatten het besturingssysteem niet

Standaard zal CCC niet proberen om reservekopieën van Big Sur (en nieuwere reservekopieën) opstartbaar te maken. Wanneer u een reservekopie van de opstartschijf configureert, maakt CCC een reservekopie van de content op het volume Gegevens. Dat zijn al uw gegevens, apps en systeeminstellingen, oftewel alles wat u hebt aangepast op uw Mac. Voor het terugzetten van die gegevens is het ook niet nodig dat u de Mac kunt opstarten vanaf een CCC-reservekopie. U kunt afzonderlijke bestanden en mappen gewoon terugzetten via de Finder of CCC wanneer de Mac vanaf het productievolume is opgestart. Als u ooit alles moet terugzetten vanaf een niet-opstartbare reservekopie, kunt u macOS installeren via de Herstelmodus (bijv. op een vervangende schijf) en vervolgens gegevens uit de reservekopie migreren met Migratie-assistent. CCC-reservekopieën zijn compatibel met Migratie-assistent en we ondersteunen die configuratie.

U kunt macOS op uw reservekopie installeren om die opstartbaar te maken

Als u een bestaande standaardreservekopie op een niet-gecodeerd APFS-volume hebt die u graag opstartbaar wilt maken, kunt u macOS op dat volume installeren:

  1. Download en open het macOS-installatieprogramma: [Catalina] [Big Sur]
  2. Klik op de knop Toon alle schijven… en selecteer de reservekopieschijf wanneer u wordt gevraagd een schijf te selecteren.
  3. Ga door met de installatie van macOS op de opstartschijf.

Een reservekopie configureren met de Assistent voor verouderde opstartbare reservekopie

Als u CCC wilt configureren om een opstartbare reservekopie te maken van uw Mac met Big Sur, kunt u de Assistent voor verouderde opstartbare reservekopie gebruiken. Nadat u de bron- en doelvolumes hebt geselecteerd, klikt u op de doelkiezer en kiest u Assistent voor verouderde opstartbare reservekopie….

Klik op de doelkiezer om de Assistent voor verouderde opstartbare reservekopie te openen

Catalina-gebruikers: de Assistent voor verouderde opstartbare reservekopie is niet van toepassing. Voor Catalina gebruikt CCC een eigen kopieerfunctie voor bestanden om een reservekopie van de systeem- en gegevensvolumes te maken.

Voor Big Sur gebruikt CCC de APFS-replicator van Apple (genaamd ‘ASR’) om de initiële reservekopie te maken. Voor de daaropvolgende reservekopieën gebruikt CCC de eigen kopieerfunctie voor bestanden om de reservekopie van het gegevensvolume van de Mac up-to-date te houden. CCC werkt het systeem op het doel niet bij.

De Assistent voor verouderde opstartbare reservekopie biedt enkele opties voor de uitvoering van de taak al naargelang hoe het geselecteerde doel is geconfigureerd. We raden dat u een volume speciaal voor deze reservekopietaak kiest omdat het volume moet worden gewist alvorens u het voor de opstartbare reservekopie kunt gebruiken.

Wis het doel

Met deze optie configureert CCC de taak zodanig dat de APFS-replicator van Apple wordt gebruikt om de geselecteerde bron te kopiëren naar het geselecteerde doel. Wanneer u de taak start, wordt het doel meteen gewist. Aangezien SafetyNet niet van toepassing is in deze configuratie, moet u er zeker van zijn dat u een leeg volume of een volume met overbodige gegevens (bijv. een oude reservekopie) hebt geselecteerd.

Standaardreservekopie

Deze optie is de standaardoptie wanneer de Assistent voor verouderde opstartbare reservekopie niet wordt gebruikt. CCC geeft deze optie alleen om u eraan te herinneren dat u ook niet-opstartbare opties hebt die soms beter zijn, bijvoorbeeld als u een bestaand gecodeerd reservekopievolume hebt dat u graag wilt blijven gebruiken zonder het te wissen of te decoderen.

Dingen die u moet weten voordat u vertrouwt op een extern macOS Big Sur-opstartapparaat

Deze procedure is gebaseerd op Apple's eigen APFS replicatiehulpprogramma, dat buiten onze ontwikkelingscontrole valt. We willen graag feedback over deze functionaliteit, maar we kunnen geen diepgaande hulp bieden bij het oplossen van problemen die Apple's replicatiehulpprogramma tegenkomt.

  • Of de bestemming opstartbaar is, hangt af van de compatibiliteit van uw Mac, macOS en het bestemmingsapparaat. We kunnen geen hulp bieden bij het oplossen van problemen met de opstartbaarheid van het bestemmingsapparaat buiten de suggesties die worden aangeboden in ons External Boot Troubleshooting kbase artikel.
  • De bestemming blijft mogelijk niet opstartbaar als u later de gegevens op de back-up bijwerkt nadat u OS-updates hebt toegepast op de bron.
  • Apples replicatiehulpprogramma kan een kernelpanic veroorzaken tijdens het klonen naar de interne opslag op Apple Silicon Macs, waardoor u het systeem van uw Mac mogelijk niet meer kunt herstellen vanaf de back-up.
  • Apple Silicon Macs starten helemaal niet op als de interne opslag het begeeft. Een extern opstartbaar apparaat kan in dat scenario niet als reddingsschijf dienen.

Om bovenstaande redenen raden we u in het algemeen niet aan om te proberen uw back-ups opstartbaar te maken; we raden u aan om in plaats daarvan een "standaardback-up" te maken. U kunt al uw documenten, compatibele toepassingen en instellingen herstellen vanaf een standaard CCC-back-up zonder de extra moeite die het kost om een opstartbaar apparaat te maken en te onderhouden.

Veelgestelde vragen

Bij het starten van de taak kreeg het doel dezelfde naam als de bron. En wat is het volume “ASRDataVolume”?

Opmerkzame gebruikers merken mogelijk dat de naam van het doelvolume wordt gewijzigd wanneer de volumereplicator van Apple start. In de navigatiekolom van CCC is mogelijk ook een nieuw volume te zien. Dit is normaal. Deze volumes worden samengevoegd tot een “volumegroep” en als een enkel volume voorgesteld. Na de replicatie zal CCC de originele naam van het doel herstellen.

Mocht het proces van de replicatietool van Apple mislukken, en u ziet nog steeds ASRDataVolume of ASRNewVolume, dan mag u die volumes verwijderen in Schijfhulpprogramma. Selecteer gewoon het volume en klik vervolgens op de knop ‘-’ in de knoppenbalk.

Moet ik het doel wissen om een opstartbare reservekopie te maken?

Als u Big Sur op de Mac gebruikt, ja. Vanaf macOS Big Sur zijn we verplicht om de APFS-replicator van Apple te gebruiken voor het maken van een opstartbare reservekopie van een APFS-volumegroep. We kunnen de SafetyNet-functie niet gebruiken en het is niet langer aangeraden om andere gegevens op het reservekopievolume te bewaren. U moet een volume speciaal voor uw opstartbare reservekopie gebruiken. Zodra de opstartbare reservekopie is gemaakt, gebruikt CCC het eigen systeem voor het kopiëren van bestanden om het doel in de daaropvolgende reservekopietaken bij te werken.

Kan ik mijn reservekopieschijf ook voor andere doeleinden gebruiken?

Ja. We raden aan dat u een APFS-volume aan de APFS-doelcontainer toevoegt en dat u het nieuwe volume voor uw specifieke CCC-reservekopie of uw andere inhoud gebruikt. Zolang de CCC-reservekopie en de andere inhoud op afzonderlijke volumes worden bewaard, kunnen ze samen probleemloos op hetzelfde fysieke apparaat staan. U kunt ook een partitie aan de reservekopieschijf toevoegen als het doel geen APFS-structuur heeft. Als u bijvoorbeeld een externe harde schijf heeft met gegevens op een HFS+-volume, kunt u een partitie aan de schijf toevoegen en de nieuwe partitie voor uw CCC-reservekopie gebruiken.

Kan ik bepaalde inhoud uitsluiten wanneer ik de initiële reservekopie maak?

Als u Big Sur op de Mac gebruikt, kunt u geen inhoud uitsluiten en een opstartbare reservekopie maken. Mocht u inhoud willen uitsluiten wanneer u de initiële reservekopie maakt, dan raden we aan dat u voor een Standaardreservekopie kiest. In het geval dat u daarna die reservekopie opstartbaar wilt maken, kunt u macOS op het reservekopievolume installeren.

Gerelateerde documentatie

Op mijn reservekopieschijf staan al andere volumes. Worden die gewist?

Nee. Alleen het geselecteerde doelvolume wordt gewist wanneer u de optie ‘Wis (doel)’ kiest. Andere volumes op hetzelfde fysieke apparaat blijven ongewijzigd. Niettemin raden we sterk aan dat u geen reservekopieën maakt op een schijf met gegevens waarvan u geen reservekopie hebt. Als u nog geen reservekopie van die andere volumes hebt, doet u er goed aan een reservekopie van die gegevens te maken voordat u doorgaat.

Ik heb een volume toegevoegd maar ik ben van gedachten veranderd. Ik wil het niet meer. Kan ik het verwijderen?

Ja. Kies Schijfhulpprogramma in het menu Hulpprogramma's van CCC, selecteer het volume dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op de knop ‘–’ in de knoppenbalk om dat volume te verwijderen.

Kan ik een reservekopie op een gecodeerd volume maken?

U kunt een gecodeerd volume als doel selecteren, maar het volume wordt wel gewist en is niet gecodeerd wanneer de taak wordt voltooid. De APFS-replicator van Apple zal FileVault niet preventief inschakelen op het reservekopievolume. Als u FileVault op het doel wilt inschakelen, kunt u opstarten vanaf het reservekopievolume en FileVault in het voorkeurenpaneel Beveiliging en privacy inschakelen.

Gerelateerde documentatie