Startvoorwaarden voor een geplande taak configureren

This documentation is for an older version of CCC. You can find the latest version here.
Last updated on 26 februari 2020

Soms is het plannen van taken op basis van een tijdschema niet voldoende om exact te beschrijven hoe u wilt dat uw taken worden uitgevoerd. CCC biedt startvoorwaarden, waarmee u het starten van uw taken kunt beperken onder bepaalde omstandigheden wanneer de taak normaal gesproken gestart zou worden.

Stel uit als andere taak schrijft naar hetzelfde doel

Als u meer dan een geplande taak hebt die naar hetzelfde doelvolume schrijft, dan kunt u de taken configureren om op elkaar te wachten, zodat er slechts een taak tegelijk naar het volume schrijft. Als u een taak met deze instelling configureert en de geplande starttijd breekt aan, dan plaatst CCC de taak in een wachtrij voor uitgesteld uitvoeren als een andere taak al naar dat zelfde doel schrijft. Ervan uitgaande dat er geen andere startvoorwaarde is die dat verhindert, zal CCC de uitgestelde taak starten zodra de eerste taak klaar is met het schrijven naar het gedeelde doelvolume.

Beperk de dagen wanneer deze taak mag worden uitgevoerd

Met deze optie kunt u de start van een taak beperken tot alleen werkdagen of alleen weekenddagen. Deze optie is niet van toepassing voor de schema-instellingen “elke week” en “elke maand”.

Beperk de start van deze taak

Met deze optie kunt u instellen dat een taak alleen op specifieke tijdstippen van de dag mag worden uitgevoerd. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat de elk uur uitgevoerde taak niet in de vroege namiddag wordt gestart, kunt u instellen dat de taak ten vroegste om 18.00 uur mag starten en ten laatste om 00.00 uur moet stoppen. Hierdoor kan de taak op elk moment na 18.00 uur starten en vóór 0.00 uur eindigen, waardoor de taak niet wordt uitgevoerd tussen 0.00 uur en 18.00 uur. Als de taak al actief is (bijvoorbeeld als deze om 11.55 uur is gestart), stopt CCC de taak als die nog steeds actief is op de ingestelde eindtijd.

Opmerking: stel de begintijd van de taak in voordat u tijdlimieten probeert in te stellen. CCC staat niet toe dat u een tijdlimiet opgeeft die de huidige begintijd van de taak niet bevat.

Omgang met sluimerstand van het systeem

Standaard haalt CCC uw computer uit de sluimerstand voor de geplande start van uw taken. U kunt deze instelling veranderen in de sectie Startvoorwaarden van het venster Schema. Er zijn vier opties:

Haal de computer uit de sluimerstand

CCC zal een activiteit configureren om het systeem kort voor de start van de taak uit de sluimerstand te halen, zodat de taak volgens schema start. Als het systeem uitgezet is, zal deze activiteit het systeem niet aanzetten.

Schakel de sluimerstand uit of zet de computer aan

CCC zal een activiteit uit sluimerstand halen of aanzetten configureren om het systeem kort voor de start van de taak uit de sluimerstand te halen of aan te zetten, zodat de taak volgens schema start.

Start deze taak wanneer de sluimerstand wordt uitgeschakeld

Zodra een melding wordt ontvangen dat het systeem uit de slaapstand is gehaald, zal CCC de reservekopietaak starten als de geplande starttijd verstreken is. De taak zal niet precies volgens schema starten, hoewel CCC taken kan starten tijdens Dark Wake-activiteiten van macOS (ook wel Power Nap, en Maintenance Wake genoemd), die elke paar uur plaatsvinden. Als u wilt dat uw reservekopietaken midden in de nacht worden gestart zonder dat het beeldscherm wordt aangezet, dan is dit de juiste optie voor u.

Sla deze taak over

CCC zal de taak alleen op het geplande tijdstip starten als het systeem dan niet in de sluimerstand staat. Wanneer het systeem uit de sluimerstand komt, zal CCC geen reservekopietaak starten als de geplande starttijd verstreken is.

Sla over zonder melding als bron of doel niet beschikbaar is

Standaard geeft CCC een foutmelding als het bron- of doelvolume bij de geplande start van de taak niet beschikbaar is. Door deze optie in te schakelen, worden die foutmeldingen door CCC onderdrukt. Als u uw taak geconfigureerd hebt om een e-mail te sturen wanneer zich fouten voordoen, dan onderdrukt deze optie ook die e-mail.

Deze optie is niet van toepassing voor de planningsoptie Wanneer bron of doel opnieuw is aangesloten omdat een taak die zo geconfigureerd is alleen zal proberen te starten wanneer zowel de bron als het doel aanwezig is.

Start deze taak zodra het ontbrekende volume verschijnt

Als een reservekopietaak is gemist omdat de bron of het doel op het geplande starttijdstip ontbrak, dan zorgt deze optie ervoor dat CCC de reservekopietaak uitvoert zodra het ontbrekende volume verschijnt.

Gerelateerde documentatie