Beperkingen van alleen-online-plaatsaanduidingen

This documentation is for an older version of CCC. You can find the latest version here.
Last updated on 14 juli 2021

Sommige providers van cloudopslag bieden services aan waarmee u een lokale map kunt synchroniseren naar “de cloud”. U kunt er dan optioneel voor kiezen om die bestanden alleen online te bewaren, zodat u ruimte op de harde schijf kunt vrijmaken. Enkele providers die deze services momenteel aanbieden:

  • Dropbox Professional en ‘Smart Sync’
  • Microsoft OneDrive en ‘Ruimte vrijmaken’
  • iCloud Drive en ‘Optimaliseer Mac-opslag’
  • Google en ‘Drive File Stream’

Bestanden die alleen online beschikbaar zijn, hebben doorgaans een wolkje of badge in de Finder, zoals iCloud: Bestand alleen beschikbaar in iCloud en Dropbox: Bestand alleen beschikbaar in Dropbox online

Als u wilt dat deze services uw bestanden alleen online bewaren, moet u er rekening mee houden dat u in dat geval geen lokale reservekopie van die bestanden kunt maken.

Geen reservekopie mogelijk van alleen-online-bestanden

Als u een bestand bewaart met een van deze opslagservices en aangeeft dat u het alleen online wilt bewaren, wordt het lokale exemplaar van het bestand verwijderd van de Mac en vervangen door een plaatsaanduiding van 0 bytes. Wanneer u de plaatsaanduiding dan probeert te openen, downloadt de software van de provider automatisch de gegevens van het bestand naar de Mac en wordt het document geopend. Hoewel deze functie handig is om ruimte op de Mac vrij te maken, verwijdert deze wel bestanden uit de lokale opslag. Daarom kan CCC geen reservekopie van deze alleen-online-bestanden maken. Alvorens deze alleen-online-functionaliteit te gebruiken, raden we aan dat u goed overweegt of u geen lokale reservekopie wilt van bestanden die u alleen in de cloud wilt bewaren.

Plaatsaanduidingen in reservekopieën werken mogelijk niet als plaatsaanduidingen op de reservekopieschijf

Zoals eerder vermeld, downloadt de software van de provider het originele bestand wanneer u een plaatsaanduiding in de Finder opent. Als u dus in de Finder een plaatsaanduiding probeert te kopiëren van het ene volume naar het andere, downloadt de software van de provider de gegevens naar de bron om vervolgens het originele bestand te kopiëren (waarbij het gedownloade bronbestand blijft staan). CCC-reservekopieën worden trouwens anders gemaakt dan kopieën in de Finder. En daar is ook een goede reden voor! Als u 1 TB alleen-online-bestanden op een SSD van 500 GB hebt, wilt u immers niet dat Dropbox of iCloud al die gegevens downloadt wanneer CCC een reservekopie probeert te maken. In plaats daarvan kopieert CCC de plaatsaanduidingen zoals ze zijn en worden alle plaatsaanduidende kenmerken van de bronbestanden behouden. CCC maakt een niet-propriëtaire reservekopie van uw bestanden: ons doel is om de doelbestanden er precies zoals de bronbestanden te laten uitzien.

Sommige plaatsaanduidingen werken niet als plaatsaanduidingen op het doel. OneDrive zal bijvoorbeeld een plaatsaanduiding buiten de OneDrive-map (op de opstartschijf) niet beschouwen als een “echte” plaatsaanduiding. Daarom zullen de gegevens van het bestand niet worden gedownload als u het probeert te openen. CCC probeert zo goed mogelijk om helemaal geen OneDrive-plaatsaanduidingen te kopiëren. De OneDrive-client van Microsoft belet ook dat apps toegang tot die bestanden krijgen, waardoor geen reservekopie van OneDrive-plaatsaanduidingen kan worden gemaakt.

Dropbox-plaatsaanduidingen werken correct bij reservekopieën van het ene APFS-volume naar het andere APFS-volume en bij reservekopieën van het ene HFS+-volume naar het andere HFS+-volume. Als ze echter van de ene structuur naar de andere worden overgezet, zullen deze plaatsaanduidingen niet correct werken omdat Dropbox een andere propriëtaire techniek gebruikt voor het maken van de plaatsaanduiding op elke volumestructuur.

Google Drive File Stream gebruikt nog een andere propriëtaire methode voor plaatsaanduidingen. Deze plaatsaanduidingen (die alle Google-documentstructuren omvatten) kunnen niet door andere apps dan Google Drive worden geopend. Daarom zal CCC niet proberen om er een reservekopie van te maken.

OneDrive kan alleen-online-bestanden verwijderen uit de cloud als u een OneDrive-map terugzet vanaf een reservekopie

Aangezien de Microsoft OneDrive-synchronisatiesoftware belet dat apps toegang krijgen tot de inhoud van alleen-online-plaatsaanduidingen van OneDrive, worden die plaatsaanduidingen niet opgenomen in reservekopieën. Als u dus een OneDrive-map terugzet vanaf een reservekopie, zou de OneDrive-service slim genoeg moeten zijn om geen bestanden te verwijderen uit de cloud omdat de plaatsaanduidingen niet aanwezig zijn in de reservekopie. Dropbox en iCloud daarentegen verwijderen geen bestanden waarvan de plaatsaanduidingen niet aanwezig zijn. Deze services verwijderen alleen bestanden uit de cloud als die bestanden ook effectief worden verwijderd. Uit onze eigen tests blijkt dat OneDrive geen alleen-online-bestanden verwijdert uit de cloud nadat we gegevens uit een reservekopie hebben teruggezet. We hebben echter meldingen van dit resultaat gezien en we hebben ook twee verschillende berichten over dit resultaat ontvangen. Als u gegevens vanaf een reservekopie terugzet en dit probleem ondervindt, kunt u de verwijderde bestanden terugzetten met deze instructies van Microsoft.

Als u dit leest omdat de reservekopietaak een foutbericht toonde met de melding dat CCC een OneDrive-plaatsaanduiding niet heeft opgenomen in de reservekopie, moet u overwegen of u de OneDrive-map nog steeds wilt opnemen in uw reservekopieën. Enerzijds is een lokale reservekopie van de OneDrive-bestanden op uw Mac echt wel handig. Anderzijds kunt u later wel problemen ervaren als/wanneer u die bestanden terugzet vanaf de reservekopie en u niet meer weet dat de plaatsaanduidingen niet zijn opgenomen in de reservekopie.

Gerelateerde documentatie