Ik wil een reservekopie van meerdere Macs of bronvolumes maken op dezelfde harde schijf

This documentation is for an older version of CCC. You can find the latest version here.
Last updated on 6 december 2022

Wilt u op een enkele harde schijf reservekopieën maken van meerdere volumes of Macs, dan kan dat weleens problemen veroorzaken. Als u van elk bronvolume een reservekopie maakt op hetzelfde doelvolume zonder alles goed vooraf te plannen, zullen de gegevens van elk bronvolume worden samengevoegd op het reservekopievolume. Bovendien zal de content van uw reservekopietaken onderling worden gearchiveerd of verwijderd.

Specifieke volumes toevoegen aan een bestaande reservekopieschijf met APFS-structuur

Als u van meerdere volumes een reservekopie maakt op dezelfde reservekopieschijf met APFS-structuur, maakt u voor elk bronvolume een specifiek volume op die reservekopieschijf:

 1. Open Schijfhulpprogramma
 2. Kies 'Toon alle apparaten' in het menu Weergave.
 3. Selecteer het huidige CCC-doelvolume in de navigatiekolom.
 4. Kies Voeg APFS-volume toe... in het menu 'Wijzig'.
 5. Geef uw nieuwe volume een naam en klik op de knop 'Voeg toe'.
 6. Configureer de CCC-reservekopietaken zodanig dat van elk bronvolume een reservekopie wordt gemaakt op het specifieke volume op het doel.

Gerelateerde documentatie

Specifieke partities toevoegen aan een reservekopieschijf met HFS+-structuur

Partitoneren lijkt op het toevoegen van volumes in de eerder beschreven procedure, maar is iets minder flexibel:

 1. Open Schijfhulpprogramma
 2. Kies 'Toon alle apparaten' in het menu Weergave.
 3. Klik op het bovenste apparaat van de reservekopieschijf.
 4. Klik in de knoppenbalk op de knop 'Partitioneer'.
 5. Klik op de knop '+' om een tweede partitie aan de reservekopieschijf toe te voegen.
 6. Stel de structuur van de nieuwe partitie in op APFS of APFS (versleuteld).
 7. Configureer de CCC-reservekopietaken zodanig dat een reservekopie wordt gemaakt naar het eigen specifieke volume op het doel (zie het bovenstaande onderdeel voor informatie over het toevoegen van extra volumes)

Gerelateerde documentatie

Een reservekopie van meerdere gegevensvolumes maken op een schijf die geen APFS-structuur heeft

Als u van meerdere gegevensvolumes een reservekopie wilt maken op dezelfde reservekopieschijf die geen APFS-structuur heeft, dan gaat dat het makkelijkst door voor elk volume waarvan u een reservekopie wilt maken een map op de reservekopieschijf te maken. Vervolgens configureert u voor elk bronvolume waarvan u een reservekopie wilt maken een taak waarbij u het doel instelt op de specifieke map op de reservekopieschijf.

 1. Klik op de knop Nieuwe taak in de knoppenbalk van CCC.
 2. Kies het gegevensvolume in de Bronkiezer van CCC.
 3. Maak in de Finder een nieuwe map op het doelvolume en sleep vervolgens die map naar de Doelkiezer van CCC.
 4. Plan eventueel de taak of kies Bewaar in het menu 'Taak' van CCC. U kunt deze taak meteen starten of later volgens het schema starten.
 5. Herhaal de bovenstaande stappen voor de andere bronvolumes en maak telkens een nieuwe map op het rootniveau van het doelvolume.