Product: 
ccc6

Opmerking: dit wist alle gegevens op de opgegeven schijf

Bekijk een video-oefening op YouTube
Bekijk een langere, meer gedetailleerde video-oefening over het gebruik van Schijfhulpprogramma

Start Schijfhulpprogramma van Apple

Open een Finder-venster, ga naar Programma’s > Hulpprogramma’s en dubbelklik op Schijfhulpprogramma.

Start schijfhulpprogramma

Toon alle apparaten

Schijfhulpprogramma biedt een sterk vereenvoudigde weergave van uw standaardapparaten. Helaas, worden de apparaten verborgen die u moet selecteren om de partitionering van de reservekopieschijf te wijzigen. Alvorens andere acties uit te voeren in Schijfhulpprogramma, kiest u Toon alle apparaten in het menu Weergave of via de vensterknop Weergave in de knoppenbalk van Schijfhulpprogramma.

Selecteer de reservekopieschijf

Selecteer de doelschijf

Klik op de schijf die u als doel voor de reservekopie- of hersteltaak van CCC wilt gebruiken. Deze schijf mag niet dezelfde schijf als uw opstartschijf zijn.

In de naam van een nieuwe schijf wordt vaak ook de naam van de fabrikant vermeld (bijv. WD My Book 111D Media...). De naam van een opstartschijf bevat meestal het serienummer van de fabrikant (bijv. TOSHIBA MK50). Let goed op dat u de schijf selecteert en niet een van de volumes op de schijf. U moet de volledige schijf selecteren om het apparaat correct te initialiseren. Als de schijf een Fusion-apparaat is, wist u mogelijk de “container” erop.

Selecteer de reservekopieschijf

Deactiveer alle volumes op de opgegeven schijf

Schijfhulpprogramma ervaart soms problemen met het deactiveren van een volume wanneer het dat volume probeert te wissen (bijv. omdat Spotlight de deactivering voorkomt). Klik op de Verwijder-knop naast alle volumes op de schijf om ze preventief te deactiveren voordat de schijf wordt gewist.

Wis de opgegeven schijf

Klik op de knop Wis in de knoppenbalk van Schijfhulpprogramma en configureer de naam, de structuur en de partitie-indeling van de schijf. U kunt de naam instellen op wat u maar wilt, maar stel de Indeling in op GUID-partitie-indeling. Als u de optie Indeling niet ziet, gaat u twee stappen terug en selecteert u de volledige schijf in plaats van een van de volumes op de schijf.

Een structuur voor het doelvolume kiezen

Als het doelapparaat een HDD is met een snelheid van 5400 TPM (of trager): (bijv. "dunne" reservekopieapparaten, 2.5" schijven) APFS werkt niet goed op deze apparaten. U kunt APFS als structuur kiezen, maar we raden aan dat u Mac OS Uitgebreid (journaled) kiest voor deze apparaten.

Voor alle andere soorten doelapparaten: kies APFS of APFS versleuteld. Als u een verouderde opstartbare reservekopie wilt maken, kies dan niet APFS versleuteld maar codeer de reservekopie door FileVault in te schakelen nadat u de Mac hebt opgestart vanaf het reservekopievolume.

Klik op de knop Wis wanneer u de naam, de structuur en de partitie-indeling van het doel hebt geconfigureerd. Als u de keuze Wis volumegroep krijgt, kiest u de optie om de volledige volumegroep te wissen.

Wis de reservekopieschijf

Voeg een partitie toe (optioneel)

Als u een reservekopie van meerdere bronvolumes op dezelfde reservekopieschijf maakt, kunt u alles geordend houden door partities aan te maken. Als u het reservekopievolume hebt geformatteerd als APFS, selecteert u het volume en kiest u ‘Voeg APFS-volume toe…’ in het menu Wijzig van Schijfhulpprogramma. Als u een andere structuur kiest, selecteert u het reservekopievolume en klikt u vervolgens op de knop ‘Partitioneer’ in de knoppenbalk van Schijfhulpprogramma.

Gebruik Time Machine niet

Wanneer u wordt gevraagd of u het nieuwe volume met Time Machine wilt gebruiken, klikt u op Gebruik niet. U kunt dezelfde reservekopieschijf gebruiken met zowel Time Machine als CCC. Als u echter hiervoor kiest, moet u wel een speciaal volume voor de reservekopieën van Time Machine aanmaken. Anders verbruikt Time Machine alle beschikbare ruimte op het reservekopievolume waardoor CCC het niet meer kan gebruiken.

Gebruik Time Machine niet

De nieuwe harde schijf is nu klaar voor CCC!

Gerelateerde documentatie