Problemen met APFS-replicatie oplossen

This documentation is for an older version of CCC. You can find the latest version here.
Last updated on 7 mei 2021

De APFS-replicator van Apple werkt doorgaans snel en foutloos maar ondervindt problemen in sommige gevallen (of werkt helemaal niet). CCC werkt om zo veel mogelijk van deze teleurstellende resultaten te vermijden maar we hebben de volgende aanbevelingen als de APFS-replicator van Apple het laat afweten.

CCC meldt dat de APFS-replicatie mislukt is

Als uw eerste poging tot het maken van de reservekopie mislukt is, probeert u de volgende stappen. Mocht u deze stappen al geprobeerd hebben en het probleem houdt aan, raadpleeg dan het volgende onderdeel voor meer advies.

  1. Herstart de Mac.
  2. Sluit problemen met de hardware uit en controleer of het doelapparaat rechtstreeks op een USB- of Thunderbolt-poort van de Mac is aangesloten (gebruik geen hubs). Overweeg om potentieel conflicterende stuurprogramma’s van hardware te verwijderen.
  3. Open Schijfhulpprogramma.
  4. Kies Toon alle apparaten in het menu Weergave.
  5. Deactiveer het doelvolume. Deze overbodige stap is vaak noodzakelijk om fouten in stap 7 te voorkomen.
  6. Selecteer het bovenliggende apparaat van het doelvolume in de navigatiekolom van Schijfhulpprogramma. †
  7. Klik in de knoppenbalk op de knop 'Wis'.
  8. Als u een volume met de naam “ASRDataVolume_xxx” ziet, selecteert u dat volume en klikt u op de knop in de knoppenbalk om het te verwijderen.
  9. Ga terug naar CCC en stel het gekozen doel opnieuw in. Probeer dan de taak opnieuw uit te voeren.

† Als u andere volumes of partities op de doelschijf hebt die u niet wilt verliezen, dan mag u niet de volledige schijf wissen. Selecteer in plaats daarvan het doelvolume in deze stap. Klik op de knop ‘Wis volumegroep’ als u deze in het venster ‘Wis volume’ ziet.

Als de APFS-replicatie herhaaldelijk mislukt

De APFS-replicator van Apple zal de replicatie niet kunnen voltooien in de volgende gevallen: de installatie van macOS vertoont problemen, het bestandssysteem van de bron is beschadigd, er zijn conflicterende stuurprogramma’s voor opslag geïnstalleerd, de hardware vertoont problemen of er doen zich fouten voor bij het lezen van de media. Kortom, de tool is niet echt gemaakt voor zulke veelvoorkomende situaties. Het CCC-systeem voor het kopiëren van bestanden is een beproefd systeem: we hebben al onze jaren ervaring erin gestoken, zodat het diverse uitdagingen makkelijk kan overwinnen. Als u dus merkt dat de APFS-replicator van Apple de klus niet kan klaren, raden we aan dat u het systeem van CCC gebruikt om een reservekopie van het gegevensvolume van de Mac te maken.

1. Maak een reservekopie van alleen gegevens en houd die up-to-date

Een reservekopie van alleen gegevens is een complete reservekopie van al uw gegevens, instellingen en apps. Met deze reservekopie kunt u al uw apps, gegevens en instellingen migreren naar een schone installatie van Catalina mocht dat ooit nodig zijn. Deze reservekopie volstaat om uw gegevens te beschermen maar is geen opstartbare reservekopie. U kunt deze ook niet gebruiken om problemen met de bron op te lossen. Raadpleeg Een reservekopie van alleen gegevens maken voor meer informatie over hoe u een reservekopie van alleen gegevens configureert.

2. Installeer macOS op de reservekopie van alleen gegevens om een opstartbare reservekopie te maken

Door macOS te installeren op uw reservekopie van alleen gegevens krijgt u een complete, opstartbare reservekopie van uw systeem. In het geval dat de opstartschijf dan zo beschadigd raakt dat het volume het laat afweten, kunt u de Mac opstarten vanaf de reservekopie en verder werken vanaf die reservekopie. In dat geval kunt u ook een compleet herstel van de interne schijf uitvoeren (bijv. nadat u de schijf hebt gewist of vervangen). Raadpleeg macOS installeren op een reservekopie van alleen gegevens waar u gedetailleerde instructies vindt voor het installeren van macOS op een reservekopie van alleen gegevens.

3. Wis de bron en zet de reservekopie terug

Doorgaans kan Schijfhulpprogramma geen schade aan het bestandssysteem van APFS-volumes herstellen. In de meeste gevallen kunt u schade aan het APFS-bestandssysteem alleen oplossen door het volume te wissen en een reservekopie terug te zetten. Vooral als het beschadigde bestandssysteem van het bronvolume ervoor zorgt dat het systeem niet naar behoren werkt, doet u er goed aan de Mac op te starten vanaf het reservekopievolume, de interne schijf te wissen en de reservekopie terug te zetten. Raadpleeg Terugzetten vanaf een reservekopie als u gedetailleerde instructies voor het terugzetten van uw reservekopie wilt.

Gerelateerde documentatie

Ik heb de reservekopietaak gestopt en mijn doelschijf reageert nu niet meer

De APFS-replicator van Apple verwerkt de annulering van een replicatietaak niet goed. Het doelvolume is eigenlijk beschadigd maar ASR wist het volume niet om de originele toestand ervan te herstellen. Het doelapparaat reageert niet meer en zelfs Schijfhulpprogramma kan geen apparaten of volumes laden. Dit lijkt erg maar gelukkig is er een eenvoudige oplossing.

Oplossing: koppel het doelapparaat los van de Mac en sluit het opnieuw aan. Als het doel een intern apparaat is of niet makkelijk kan worden losgekoppeld, herstart u de computer. Kies vervolgens Schijfhulpprogramma in het menu Hulpprogramma's van CCC en formatteer het doel opnieuw.

In september 2019 hebben we dit spijtige resultaat al aan Apple gemeld (FB7324207). Helaas wachten we nog altijd op een antwoord.

Ik zie in CCC een bericht met de melding dat mijn bron of doel lees-/schrijffouten vertoont

De APFS-replicator van Apple kloont het bronvolume op een zeer laag niveau. In plaats van individuele bestanden te kopiëren, kopieert het de gegevensstructuur van het bestandssysteem. Aangezien dit hulpprogramma geen bestanden individueel onderzoekt, kan het geen mediafouten of beschadiging van het bestandssysteem naar behoren verwerken (FB7338920). Wanneer ASR mediafouten of beschadiging van het bestandssysteem vindt, zal de kloontaak mislukken en het doelvolume beschadigd raken. De aanwezigheid van mediafouten maakt het zeer onwaarschijnlijk dat ASR de kloon kan voltooien, waardoor CCC het ASR-hulpprogramma niet zal gebruiken als de bron of het doel lees-/schrijffouten vertoont.

Oplossing: We raden aan dat u een reservekopie van alleen gegevens maakt en de hardware met de lees-/schrijffouten onderzoekt. Vervolgens zet u uw gegevens vanaf de reservekopie terug.

Gerelateerde documentatie