De eerste reservekopie configureren

This documentation is for an older version of CCC. You can find the latest version here.
Last updated on 18 januari 2024

Bekijk een video-oefening op YouTube

De meeste nieuwe CCC-gebruikers willen graag een reservekopie van de opstartschijf van hun Mac maken. Hier doorlopen we de stappen voor de configuratie van die eerste reservekopietaak.

Sluit de reservekopieschijf aan op de computer

Raadpleeg de sectie Een reservekopieschijf kiezen voor aanvullend advies over dit onderwerp.

Formatteer de schijf

Alvorens u een nieuwe schijf kunt gebruiken voor een reservekopie van uw Mac, moet u deze eerst initialiseren in de juiste indeling met behulp van Schijfhulpprogramma.

Raadpleeg voor stapsgewijze instructies de sectie De doelschijf voorbereiden voor een reservekopie of herstel van de documentatie. U kunt ook een tutorial op YouTube bekijken.

Open CCC

Programma’s > Carbon Copy Cloner

Open CCC

Wanneer u CCC voor het eerst opent, wordt u begeleid door de configuratie van uw eerste taak. Als u liever niet wordt begeleid, klikt u op de knop Tips in de knoppenbalk van CCC.

Selecteer de bron

Klik in het vak onder de titel BRON om de beschikbare bronnen te bekijken.

Raadpleeg ook: Moet ik afzonderlijke reservekopietaken maken voor ‘Macintosh HD’ en ‘Macintosh HD - Gegevens’?

 

Selecteer de opstartschijf in het menu met beschikbare volumes voor de bron.

Selecteer de bron

Selecteer het doel

Klik in het vak onder de titel DOEL om de beschikbare doelen te bekijken en selecteer vervolgens de nieuwe reservekopieschijf in het menu met beschikbare volumes voor het doel.

Selecteer het doel

Wat betekenen de badges op de symbolen voor bron en doel?

U kunt de muis op deze badges plaatsen om een beschrijving te zien. U kunt ook op deze badges klikken om de gerelateerde instellingen te wijzigen.

Start de reservekopietaak

Klik op Start. Wanneer u een reservekopietaak voor het eerst uitvoert, wordt u in CCC gevraagd volledige schijftoegang te verlenen en u te identificeren, zodat het speciale hulpprogramma kan worden geïnstalleerd. Dit hulpprogramma is vereist voor het uitvoeren van speciale taken, zoals het kopiëren van systeeminstellingen en apps.

Start de reservekopie

Gefeliciteerd! U hebt uw eerste reservekopie gestart!

Gefeliciteerd! U hebt uw eerste reservekopie gestart!

Grafiek van live prestatie

Bij het kopiëren van uw bestanden door CCC ziet u een grafiek van de live prestatie, zoals de grafiek die in bovenstaande schermafbeelding wort getoond. De witte (of blauwe) lijn houdt de schrijfsnelheid bij en de groene lijn het aantal geëvalueerde bestanden per seconde. Plaats de muisaanwijzer op de grafiek om de numerieke waarden te bekijken. De geschatte resterende tijd volgt, indien beschikbaar, de waarde 'Verstreken' naast het symbool 🏁.

Slimme updates

Als u dezelfde reservekopietaak opnieuw start, kopieert CCC alleen de onderdelen die gewijzigd zijn. Er is geen speciale instelling hiervoor. Klik gewoon nogmaals op de knop Start of stel uw reservekopietaak zodanig in dat die automatisch start op basis van een schema.

Taaksymbolen

CCC gebruikt de volgende symbolen om de taken in de navigatiekolom van CCC te beschrijven:

  • Dit onderdeel is een CCC-taak (taak is niet gestart of het laatste resultaat is afgewezen)
  • Dit onderdeel is een CCC-taakgroep (groep is niet gestart of het laatste resultaat is afgewezen)
  • Resultaat van laatste activiteit: taak is voltooid
  • Resultaat van laatste activiteit: de taak is voltooid, maar er deden zich fouten voor tijdens het overzetten van sommige bestanden
  • Resultaat van laatste activiteit: de taak kon niet worden voltooid vanwege een fout
  • Deze taak is geconfigureerd om te starten "Wanneer de bron is gewijzigd" (blauw: controle is actief, geel: controle is onderbroken)
  • Deze taak is aan het wachten (bijv. tot een andere taak is voltooid, tot het doel weer verschijnt, of tot de netstroom is hersteld)

Symbolen voor resultaat van laatste activiteit: als u de taak of groep selecteert, kunt u klikken op dat symbool in het Taakplan om de status te sluiten, m.a.w. "Ik heb dit resultaat gezien".

Gerelateerde documentatie