This article is for an older version of CCC. You can find the latest version here.
Printer-Friendly Version
Product: 
ccc5

Vanaf macOS Big Sur (11.0) staat het systeem op een cryptografisch verzegeld “ondertekend systeemvolume”. Die verzegeling kan alleen door Apple worden aangebracht. Normale kopieën van het systeemvolume kunnen zonder die verzegeling van Apple immers niet worden opgestart. Als we dus een functionele kopie van het macOS 11-systeemvolume willen maken, moeten we een Apple-tool gebruiken om het systeem te kopiëren of moeten we macOS naar de reservekopie installeren. CCC kan de eigen kopieerfunctie voor bestanden niet gebruiken om een initiële opstartbare reservekopie van de opstartschijf van de Mac te maken. Als u een CCC-reservekopietaak voor het klonen van een opstartvolume met Big Sur configureert, gebruikt CCC de APFS-replicator van Apple (ASR, Apple Software Restore) om de initiële kloon te maken. Voor de daaropvolgende reservekopieën gebruikt CCC wel het eigen systeem voor het kopiëren van bestanden en kopieert het alleen de verschillen vanaf het gegevensvolume van de Mac.

Verwachtingen tijdens de configuratie van de eerste reservekopietaak

Als u een APFS-volumegroep (bijv. de macOS Big Sur-opstartschijf) als de bron voor een taak selecteert en een doel kiest dat nog geen Big Sur-volume is, zal CCC enkele opties voor de taak aanbieden naargelang de configuratie van het geselecteerde doel. We raden dat u een volume speciaal voor deze reservekopietaak kiest omdat het volume moet worden gewist alvorens u het voor de opstartbare reservekopie kunt gebruiken.

Wis het doel

Met deze optie configureert CCC de taak zodanig dat de APFS-replicator van Apple wordt gebruikt om de geselecteerde bron te klonen naar het geselecteerde doel. Wanneer u de taak start, wordt het doel meteen gewist. Aangezien SafetyNet niet van toepassing is in deze configuratie, moet u er zeker van zijn dat u een leeg volume of een volume met overbodige gegevens (bijv. een oude reservekopie) hebt geselecteerd.

Voeg een volume toe

Als het geselecteerde doel een APFS-volume is dat onderdeel is van een container met voldoende capaciteit voor een complete reservekopie van het bronvolume, zal CCC aanbieden om een volume aan de APFS-doelcontainer toe te voegen. In het geval dat u deze optie kiest, wordt het geselecteerde doel niet gewist. In plaats daarvan voegt CCC een nieuw volume aan het doel toe dat als specifieke reservekopie voor de bron wordt gebruikt.

Reservekopie van alleen gegevens

Mocht u geen opstartbare reservekopie van de geselecteerde bron kunnen of willen maken of het geselecteerde doel niet willen wissen, kunt u de optie Alleen gegevens kiezen. Als u deze optie kiest, selecteert CCC het gegevensvolume van de geselecteerde bron als de bron voor uw taak en wordt het geselecteerde doel niet gewist. Deze optie is handig als u al een gecodeerd reservekopievolume hebt dat u verder wilt gebruiken zonder het te wissen of te decoderen. Reservekopieën van alleen gegevens zijn niet opstartbaar maar u kunt deze reservekopieën wel gebruiken als bron in Migratie-assistent, bijvoorbeeld om gegevens te migreren naar een nieuwe installatie van macOS.

Things you should know before relying on an external macOS Big Sur boot device

Sorry this section is in English, it will be translated soon!

This procedure relies on Apple's proprietary APFS replication utility, which is outside of our developmental control. We welcome feedback on this functionality, but we cannot offer in-depth troubleshooting assistance for problems that Apple's replication utility encounters.

  • Whether the destination is bootable depends on the compatibility of your Mac, macOS, and the destination device. We cannot offer any troubleshooting assistance for the bootability of the destination device beyond the suggestions offered in our External Boot Troubleshooting kbase article.
  • The destination may not remain bootable if you subsequently update the data on the backup after applying OS updates to the source.
  • Apple's replication utility may cause a kernel panic while cloning to the internal storage on Apple Silicon Macs, which could prevent you from restoring your Mac's system from the backup.

For the reasons noted above, we do not generally recommend that you attempt to make your backups bootable; we recommend that you proceed with a "Data Only" backup instead. You can restore all of your documents, compatible applications, and settings from a standard CCC backup without the extra effort involved in establishing and maintaining a bootable device.

Veelgestelde vragen

Bij het starten van de taak kreeg het doel dezelfde naam als de bron. En wat is het volume “ASRDataVolume”?

Opmerkzame gebruikers merken mogelijk dat de naam van het doelvolume wordt gewijzigd wanneer de volumereplicator van Apple start. In de navigatiekolom van CCC is mogelijk ook een nieuw volume te zien. Dit is normaal. Deze volumes worden samengevoegd tot een “volumegroep” en als een enkel volume voorgesteld. Na de replicatie zal CCC de originele naam van het doel herstellen.

Mocht het proces van de replicatietool van Apple mislukken, en u ziet nog steeds ASRDataVolume of ASRNewVolume, dan mag u die volumes verwijderen in Schijfhulpprogramma. Selecteer gewoon het volume en klik vervolgens op de knop ‘-’ in de knoppenbalk.

Moet ik het doel wissen om een opstartbare reservekopie te maken?

Als u Big Sur op de Mac gebruikt, ja. Vanaf macOS Big Sur zijn we verplicht om de APFS-replicator van Apple te gebruiken voor het maken van een opstartbare kloon van een APFS-volumegroep. We kunnen de SafetyNet-functie niet gebruiken en het is niet langer aangeraden om andere gegevens op het reservekopievolume te bewaren. U moet een volume speciaal voor uw opstartbare reservekopie gebruiken. Zodra de opstartbare reservekopie is gemaakt, gebruikt CCC het eigen systeem voor het kopiëren van bestanden om het doel in de daaropvolgende reservekopietaken bij te werken.

Kan ik mijn reservekopieschijf ook voor andere doeleinden gebruiken?

Ja. We raden aan dat u een APFS-volume aan de APFS-doelcontainer toevoegt en dat u het nieuwe volume voor uw specifieke CCC-reservekopie of uw andere inhoud gebruikt. Zolang de CCC-reservekopie en de andere inhoud op afzonderlijke volumes worden bewaard, kunnen ze samen probleemloos op hetzelfde fysieke apparaat staan. U kunt ook een partitie aan de reservekopieschijf toevoegen als het doel geen APFS-structuur heeft. Als u bijvoorbeeld een externe harde schijf heeft met gegevens op een HFS+-volume, kunt u een partitie aan de schijf toevoegen en de nieuwe partitie voor uw CCC-reservekopie gebruiken.

Kan ik bepaalde inhoud uitsluiten wanneer ik de initiële reservekopie maak?

Als u Big Sur op de Mac gebruikt, kunt u geen inhoud uitsluiten en een opstartbare reservekopie maken. Mocht u inhoud willen uitsluiten wanneer u de initiële reservekopie maakt, dan raden we aan dat u een reservekopie van alleen gegevens maakt. In het geval dat u daarna die reservekopie opstartbaar wilt maken, kunt u macOS op het reservekopievolume installeren.

Gerelateerde documentatie

Op mijn reservekopieschijf staan al andere volumes. Worden die gewist?

Nee. Alleen het geselecteerde doelvolume wordt gewist wanneer u de optie ‘Wis (doel)’ kiest. Andere volumes op hetzelfde fysieke apparaat blijven ongewijzigd. Niettemin raden we sterk aan dat u geen reservekopieën maakt op een schijf met gegevens waarvan u geen reservekopie hebt. Als u nog geen reservekopie van die andere volumes hebt, doet u er goed aan een reservekopie van die gegevens te maken voordat u doorgaat.

Ik heb een volume toegevoegd maar ik ben van gedachten veranderd. Ik wil het niet meer. Kan ik het verwijderen?

Ja. Kies Schijfhulpprogramma in het menu Hulpprogramma's van CCC, selecteer het volume dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op de knop ‘–’ in de knoppenbalk om dat volume te verwijderen.

Kan ik een gecodeerd volume klonen?

U kunt een gecodeerd volume als doel selecteren, maar het volume wordt wel gewist en is niet gecodeerd wanneer de taak wordt voltooid. De APFS-replicator van Apple zal FileVault niet preventief inschakelen op het gekloonde volume. Als u FileVault op het doel wilt inschakelen, kunt u opstarten vanaf het reservekopievolume en FileVault in het voorkeurenpaneel Beveiliging en privacy inschakelen.

Gerelateerde documentatie