macOS-systeemvolumes klonen met Apple-softwareherstel

Printer-Friendly Version
Product: 
ccc5

Apple heeft een fout in macOS 10.15.5 gemaakt die belet dat programma’s van andere ontwikkelaars een speciale link maken tussen de systeem- en gegevensvolumes in een APFS-volumegroep. Kortom: dit betekent dat we ons eigen systeem voor het kopiëren van bestanden niet kunnen gebruiken om een initiële opstartbare reservekopie van de opstartschijf van een Mac te maken in macOS 10.15.5. Als u een CCC-reservekopietaak voor het klonen van een opstartvolume met Catalina configureert, gebruikt CCC de APFS-replicator van Apple (ASR, Apple Software Restore) om de initiële kloon te maken. Voor de daaropvolgende reservekopieën gebruikt CCC wel het eigen systeem voor het kopiëren van bestanden en kopieert het alleen de verschillen tussen de bron en het doel.

Verwachtingen tijdens de configuratie van de eerste reservekopietaak

Als u een APFS-volumegroep (bijv. de macOS Catalina-opstartschijf) als de bron voor een taak selecteert en een doel kiest dat nog geen APFS-volumegroep is en al meer dan 1 GB gegevens heeft, zal CCC enkele opties voor de taak aanbieden naargelang de configuratie van het geselecteerde doel. We raden dat u een volume speciaal voor deze reservekopietaak kiest omdat het volume moet worden gewist alvorens u het voor de opstartbare reservekopie kunt gebruiken.

Wis het doel

Met deze optie configureert CCC de taak zodanig dat de APFS-replicator van Apple wordt gebruikt om de geselecteerde bron te klonen naar het geselecteerde doel. Wanneer u de taak start, wordt het doel meteen gewist. Aangezien SafetyNet niet van toepassing is in deze configuratie, moet u er zeker van zijn dat u een leeg volume of een volume met overbodige gegevens (bijv. een oude reservekopie) hebt geselecteerd.

Voeg een volume toe

Als het geselecteerde doel een APFS-volume is dat onderdeel is van een container met voldoende capaciteit voor een complete reservekopie van het bronvolume, zal CCC aanbieden om een volume aan de APFS-doelcontainer toe te voegen. In het geval dat u deze optie kiest, wordt het geselecteerde doel niet gewist. In plaats daarvan voegt CCC een nieuw volume aan het doel toe dat als specifieke reservekopie voor de bron wordt gebruikt.

Reservekopie van alleen gegevens

Mocht u geen opstartbare reservekopie van de geselecteerde bron kunnen of willen maken of het geselecteerde doel niet willen wissen, kunt u de optie Alleen gegevens kiezen. Als u deze optie kiest, selecteert CCC het gegevensvolume van de geselecteerde bron als de bron voor uw taak en wordt het geselecteerde doel niet gewist. Deze optie is handig als u al een gecodeerd reservekopievolume hebt dat u verder wilt gebruiken zonder het te wissen of te decoderen. Reservekopieën van alleen gegevens zijn niet opstartbaar maar u kunt deze reservekopieën wel gebruiken als bron in Migratie-assistent, bijvoorbeeld om gegevens te migreren naar een nieuwe installatie van macOS.

Veelgestelde vragen

Bij het starten van de taak kreeg het doel dezelfde naam als de bron. En wat is het volume “ASRDataVolume”?

Opmerkzame gebruikers merken mogelijk dat de naam van het doelvolume wordt gewijzigd wanneer de volumereplicator van Apple start. In de navigatiekolom van CCC is mogelijk ook een nieuw volume te zien. Dit is normaal. Deze volumes worden samengevoegd tot een “volumegroep” en als een enkel volume voorgesteld. Na de replicatie zal CCC de originele naam van het doel herstellen.

Moet ik het doel wissen om een opstartbare reservekopie te maken?

Als u macOS 10.15.5 gebruikt, ja. Vanaf macOS 10.15.5 zijn we verplicht om de APFS-replicator van Apple te gebruiken voor het maken van een initiële kloon van een APFS-volumegroep. We kunnen de SafetyNet-functie niet gebruiken en het is niet langer aangeraden om andere gegevens op het reservekopievolume te bewaren. U moet een volume speciaal voor uw opstartbare reservekopie gebruiken. Zodra de opstartbare reservekopie is gemaakt, gebruikt CCC het eigen systeem voor het kopiëren van bestanden om het doel later bij te werken.

Kan ik mijn reservekopieschijf ook voor andere doeleinden gebruiken?

Ja. We raden aan dat u een APFS-volume aan de APFS-doelcontainer toevoegt en dat u het nieuwe volume voor uw specifieke CCC-reservekopie of uw andere inhoud gebruikt. Zolang de CCC-reservekopie en de andere inhoud op afzonderlijke volumes worden bewaard, kunnen ze samen probleemloos op hetzelfde fysieke apparaat staan. U kunt ook een partitie aan de reservekopieschijf toevoegen als het doel geen APFS-structuur heeft. Als u bijvoorbeeld een externe harde schijf heeft met gegevens op een HFS+-volume, kunt u een partitie aan de schijf toevoegen en de nieuwe partitie voor uw CCC-reservekopie gebruiken.

Kan ik bepaalde inhoud uitsluiten wanneer ik de initiële reservekopie maak?

Als u macOS 10.15.5 gebruikt, kunt u geen inhoud uitsluiten en een opstartbare reservekopie maken. Mocht u inhoud willen uitsluiten wanneer u de initiële reservekopie maakt, dan raden we aan dat u een reservekopie van alleen gegevens maakt. In het geval dat u daarna die reservekopie opstartbaar wilt maken, kunt u macOS op het reservekopievolume installeren.

Gerelateerde documentatie

Op mijn reservekopieschijf staan al andere volumes. Worden die gewist?

Nee. Alleen het geselecteerde doelvolume wordt gewist wanneer u de optie ‘Wis (doel)’ kiest. Andere volumes op hetzelfde fysieke apparaat blijven ongewijzigd. Niettemin raden we sterk aan dat u geen reservekopieën maakt op een schijf met gegevens waarvan u geen reservekopie hebt. Als u nog geen reservekopie van die andere volumes hebt, doet u er goed aan een reservekopie van die gegevens te maken voordat u doorgaat.

Ik heb een volume toegevoegd maar ik ben van gedachten veranderd. Ik wil het niet meer. Kan ik het verwijderen?

Ja. Kies Schijfhulpprogramma in het menu Hulpprogramma's van CCC, selecteer het volume dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op de knop ‘–’ in de knoppenbalk om dat volume te verwijderen.

macOS klonen naar een schijfkopie

Helaas kunnen we geen ondersteuning bieden voor het klonen van macOS Catalina-systeembestanden naar een schijfkopiebestand (bijv. een beperkte-bundelschijfkopiebestand of een beperkte-bundelschijfkopiebestand). Tijdens ons tests met ASR hebben we een verontrustende interactie tussen ASR en schijfkopievolumes ontdekt wanneer het schijfkopiebestand op een volume staat dat bijna vol is (FB7348548). De combinatie van ASR en schijfkopieën voldoet niet aan onze normen voor betrouwbare en robuuste reservekopieën.

Met CCC kunt u reservekopieën van alleen gegevens maken naar schijfkopieën. Zo hebt u een reservekopie van al uw gegevens en apps en kunt u de inhoud van die reservekopie migreren naar de nieuwe installatie van macOS via Migratie-assistent. Het enige verschil is dat de macOS-systeembestanden niet worden gekopieerd naar een doelschijfkopie.

Gerelateerde documentatie