Printer-Friendly Version
Product: 
ccc6

Afzonderlijke bestanden van een reservekopie terugzetten

Sleep en zet neer in de Finder

Afzonderlijke bestanden en mappen uit een CCC-reservekopie terugzetten

U kunt afzonderlijke onderdelen terugzetten vanaf een reservekopievolume door deze onderdelen in de Finder te slepen en neer te zetten. Zoek gewoon het onderdeel op de reservekopieschijf en sleep het terug naar de opstartschijf. Als het onderdeel dat u zoekt verborgen is, of in een verborgen map wordt bewaard, kunt u Command+Shift+punt indrukken om verborgen onderdelen in de Finder weer te geven.

Als u graag een oudere versie van een bestand wilt terugzetten, kunt u die versie terugzetten vanaf een CCC-momentopname (Wat is een momentopname?). Selecteer het doelvolume in de navigatiekolom van CCC en dubbelklik vervolgens op een momentopname om de momentopname in de Finder weer te geven. De momentopname is als alleen-lezen geactiveerd, waardoor u geen schadelijke wijzigingen aan de momentopname kunt maken. Als u een enkel onderdeel wilt terugzetten, kunt u dat onderdeel gewoon slepen van de momentopname naar de locatie waar u het wilt terugzetten.

Momentopnamen activeren en erin zoeken met het contextuele menu

Als u systeembestanden, apps of misschien zelfs alles van uw reservekopie probeert terug te zetten, gebruikt u een van de andere onderstaande methoden.

Geselecteerde bestanden en mappen terugzetten met CCC

U kunt bestanden en mappen terugzetten met de functie ‘Zet terug’ van CCC. Een hersteltaak is een specifieke taak voor eenmalig, ad hoc gebruik en omvat de navigatie in momentopnamen via de Taakfilter.

 1. Klik op de knop Zet terug in de knoppenbalk van CCC.
 2. Selecteer een bronvolume.
 3. Als u een specifieke oudere versie uit de reservekopie wilt terugzetten, klikt u op de bronkiezer en selecteert u een specifieke momentopname uit het menu ‘beschikbare momentopnamen’.
 4. Klik op de doelkiezer om een doelvolume of -map te selecteren.
 5. Klik op de knop ‘Start’ om de taak te starten.
Terugzetten vanaf een momentopname

Oudere bestandsversies terugzetten met CCC-browser voor momentopnamen

Als u specifieke onderdelen wilt terugzetten, of als u graag de inhoud van momentopnamen wilt vergelijken of een specifieke versie van een bestand wilt zoeken, kunt u dat doen met de CCC-browser voor momentopnamen:

CCC-browser voor momentopnamen
 1. Klik op de knop Zet terug in de knoppenbalk van CCC.
 2. Selecteer een bronvolume.
 3. Klik op de knop ‘Taakfilter’ onder in het venster om de interface voor de navigatie in momentopnamen te openen.
 4. Zoek de versie van de bestanden en mappen die u graag wilt terugzetten (hieronder vindt u meer informatie).
 5. Klik op de knop Gereed
 6. Klik op de doelkiezer om een doelvolume of -map te selecteren.
 7. Klik op de knop ‘Start’ om de taak te starten.

Gebruik in het venster ‘Taakfilter’ de schuifregelaar om specifieke momentopnamen te selecteren. Of selecteer een afzonderlijk bestand dat u graag wilt terugzetten en gebruik vervolgens de pijlknoppen op het uiteinde van de schuifregelaar om naar de vorige en volgende versies van het bestand te gaan. Wanneer u de versie hebt gevonden van het onderdeel dat u graag wilt terugzetten, kunt u rechtsklikken op het onderdeel om het in de Finder weer te geven (sleep vervolgens het bestand naar de locatie waar u het wilt terugzetten) of kunt u de taakfilter configureren om specifieke onderdelen terug te zetten naar een geselecteerd doel.

Bestanden terugzetten naar het doel vanaf een momentopname van het SafetyNet

SafetyNet is een mechanisme dat is ontworpen om te voorkomen dat de bestanden op het doelvolume onopzettelijk worden verwijderd. Als u per vergissing het verkeerde volume als doel hebt geselecteerd of als u bestanden op het doel bewaarde die niets te maken hebben met de brongegevens en deze nu bent verloren, kunt u een SafetyNet-momentopname gebruiken om die bestanden terug te zetten naar het doel.

 1. Open CCC en selecteer het desbetreffende doelvolume in de navigatiekolom van CCC.
 2. Selecteer de toepasselijke SafetyNet-momentopname in de tabel met momentopnamen.
 3. Klik op de knop Zet terug...
 4. Controleer de instellingen van de taak die CCC voor u maakt en klik op de knop 'Start'.

Wanneer u doorgaat met de hersteltaak, kopieert CCC de bestanden van de momentopname naar het geselecteerde doel. Vergeet niet dat CCC de momentopname met de bestanden die u terugzet pas kan verwijderen als die bestanden op het doel zijn teruggezet. Daarom moet het doel voldoende extra vrije ruimte hebben voor een kopie van alle bestanden die u terugzet. In sommige gevallen is het niet praktisch om bestanden terug te zetten naar het oorspronkelijke doel en moet u deze eerst terugzetten naar een andere schijf.

Gerelateerde documentatie:


Migratie-assistent gebruiken om de opstartschijf te herstellen met een CCC-reservekopie

U kunt Migratie-assistent gebruiken om gegevens van uw CCC-reservekopie te migreren naar de nieuwe installatie van macOS. Volg deze stappen om macOS opnieuw te installeren en uw gegevens terug te zetten:

 1. Start de Mac op en houd Command+R (Intel Macs) of de aan/uit-knop (Apple Silicon Macs) ingedrukt als u in de herstelmodus wilt opstarten.
 2. Gebruik Schijfhulpprogramma om de (nieuwe) interne schijf te wissen als APFS (raadpleeg dit KB-artikel voor assistentie).
 3. Stop Schijfhulpprogramma.
 4. Selecteer de optie Installeer macOS opnieuw en ga door met de installatie van macOS op de nieuwe schijf.
 5. Wanneer macOS voor het eerst opstart via de nieuwe schijf, wordt u gevraagd of u gegevens wilt migreren. Kies ervoor om dat te doen.
 6. Selecteer het CCC-reservekopievolume wanneer u wordt gevraagd een bron voor de migratie te selecteren.

Opstartschijf herstellen met een verouderde opstartbare reservekopie

Deze instructies zijn alleen van toepassing op macOS Catalina en op Macs met een Intel-chip en macOS Big Sur. Gebruik de instructies in de vorige sectie om de opstartschijf van een Mac met een Apple Silicon-chip te herstellen.

Sluit de reservekopieschijf aan op de Mac

Gebruik een USB- of Thunderbolt-kabel om de reservekopieschijf aan te sluiten op de Mac.

Houd de Option-toets (Macs met een Intel-chip) of aan/uit-knop (Macs met een Apple Silicon-chip) ingedrukt wanneer u de Mac opstart. Uw reservekopieschijf moet nu verschijnen als een mogelijke opstartschijf in Opstartbeheer.

Opmerking: als u de Mac niet kunt opstarten vanaf de reservekopieschijf of als u gegevens migreert naar een nieuwe Mac, kunt u de onderstaande alternatieve methode gebruiken.

Bereid de schijf voor waarnaar u de inhoud gaat terugzetten

Tenzij u gewoon enkele individuele bestanden gaat terugzetten, raden we aan dat u de reservekopie terugzet naar een net geformatteerde schijf. Raadpleeg Een reservekopieschijf voorbereiden op een reservekopie van macOS voor complete instructies voor het formatteren van het doel. Dit is vooral belangrijk wanneer u een macOS-opstartschijf herstelt.

Open CCC.

Wanneer de Mac opnieuw is opgestart, opent u CCC. Programma’s > Carbon Copy Cloner

Opmerking: wanneer u CCC op het reservekopievolume opent, wordt u door CCC gevraagd om een hersteltaak te configureren. In dat geval zijn de hier vermelde instructies niet langer geldig. Als u deze vraag weigert, geeft CCC aan dat uw geplande taken zijn onderbroken. Kies de optie om uw taken onderbroken te laten als u hierom wordt gevraagd. Kies ook ‘Maak wijzigingen ongedaan’ als u wordt gevraagd uw taken te bewaren.

Open CCC

Maak een nieuwe hersteltaak

Klik op de knop Zet terug in de knoppenbalk.

Maak een nieuwe taak

Selecteer de bron

Klik op het symbool in het gedeelte ‘Bron’ om alle beschikbare bronnen te zien. Klik om uw reservekopievolume te selecteren als de bron. u hoeft geen afzonderlijke hersteltaak te maken om de systeem- en gegevensvolumes te herstellen. CCC zal beide volumes herstellen.

Selecteer het doel

Klik op het symbool in het gedeelte ‘Doel’ om alle beschikbare doelen te zien. Klik om het volume te selecteren waar u de inhoud wilt terugzetten.

Selecteer het doel

Klik op ‘Start’

Klik op de knop ‘Start’ rechtsonder om de hersteltaak te starten.

Klik op ‘Start’

Stel de opstartschijf opnieuw in

Open het voorkeurenpaneel Opstartschijf

Na het herstel kiest u Opstartschijf in het menu Hulpprogramma's van CCC, klikt u op het hangslot onder in het venster om uw identiteit te controleren en stelt u de opstartschijf opnieuw in op de oorspronkelijke opstartschijf. Start vervolgens de computer opnieuw op.

Selecteer het reservekopievolume

Gerelateerde documentatie


Een gegevensreservekopie op een NAS of in een gedeelde netwerkmap terugzetten

Zo zet u gegevens terug vanaf een map of een NAS-volume:

 1. Sluit alle programma’s en alle Finder-vensters.
 2. Open CCC en klik op de knop Zet terug in de knoppenbalk van CCC om een nieuwe hersteltaak te maken.
 3. Sleep de reservekopiemap in de gedeelde netwerkmap naar de bronkiezer van CCC.
 4. Maak een nieuwe map op de locatie waar u de gegevens wilt terugzetten.
 5. Sleep die nieuwe, lege map naar de doelkiezer in CCC.
 6. Klik op de knop ‘Start’.