Help! Mijn kloon start niet op!

Printer-Friendly Version
Product: 
ccc5

We helpen u graag uw opstartproblemen op te lossen. Alvorens u hulp vraagt, probeert u eerst de onderstaande stappen voor probleemoplossing. Als u problemen ondervindt met de stappen of geen opties meer hebt, laat u ons weten hoe ver u bent geraakt of hoe ver de Mac opstart.

Problemen met firmwaredetectie oplossen

Wanneer u de Mac opstart terwijl u de Option-toets ingedrukt houdt, toont Opstartbeheer van de Mac een lijst met beschikbare opstartapparaten. Door middel van besturingsbestanden voor apparaten in de firmwarechip van de Mac scant de firmware alle SATA-, PCI-, USB-, Firewire- en Thunderbolt-bussen op harde schijven. Vervolgens worden de volumeheaders van die harde schijven gelezen om te bepalen of er een macOS-systeem beschikbaar is op elk volume. Gewoonlijk verschijnt een opstartbaar reservekopievolume van CCC in deze lijst maar nu en dan kan de firmware van de Mac moeite hebben om de hardware te detecteren die uw reservekopie host.

Als het Taakplan van CCC geen aandachtspunten bij de configuratie van uw reservekopievolume meldde en u problemen ondervindt wanneer u vanaf dit volume wilt opstarten, probeert u de volgende stappen voor probleemoplossing (in deze volgorde).

Bij op T2-gebaseerde Macs is het opstarten vanaf een externe schijf standaard uitgeschakeld

Als u een Mac met een Apple T2-chip (bijv. een MacBook Pro van 2018 of een iMac Pro) vanaf een opstartbare CCC-reservekopie wilt opstarten, configureert u de Mac om het opstarten vanaf een externe harde schijf toe te staan. Apple beschrijft deze procedure in dit Kbase-artikel:

Over Opstartbeveiliginghulpprogramma

Wijzig de Veilig opstarten-instelling niet voor het opstarten vanaf een reservekopie. "Volledige beveiliging" is de standaardinstelling en die instelling is compatibel met opstartbare reservekopieën.

Macs met een T2-chip kunnen niet opstarten vanaf gecodeerde HFS+-volumes

Onze testen hebben aangetoond dat Macs met een Apple T2-chip niet kunnen opstarten vanaf een gecodeerd extern Mac OS Uitgebreid-volume. Opstarten vanaf een extern volume werkt doorgaans goed, maar als de externe schijf is geformatteerd in de verouderde HFS+-structuur van Apple (“Mac OS Uitgebreid”-structuur), zal de inschakeling van FileVault op dat volume ervoor zorgen dat het opstarten vanaf het volume niet meer lukt en dat een soortgelijk foutbericht tijdens het opstarten wordt weergegeven:

Er is een software-update vereist om deze opstartschijf te gebruiken. Je kunt de software nu bijwerken of een andere opstartschijf selecteren.

Spoi­ler­alert: de optie "Werk bij" werkt niet. Dit is mogelijk een fout in de firmware van de T2-Macs of het is misschien een beperking die Apple niet van plan is om te verhelpen. Als u de externe opstartbare reservekopie van een T2-Mac wilt coderen, raden we aan dat u dat reservekopievolume formatteert als APFS.

Laat Opstartbeheer extra besturingsbestanden laden

Bepaalde externe apparaten van andere fabrikanten gebruiken Option ROM-firmware. Macs met "up-to-date software" laden Option ROM-firmware niet automatisch. Daarom ziet uw Mac geen apparaten met Option ROM-firmware totdat u die firmware laadt. Druk op Option-Shift-Command-punt in het venster van Opstartbeheer om Option ROM-firmware van momenteel aangesloten harde schijven te laden. Hieronder vindt u een onvolledige lijst met apparaten waarvan we weten dat ze Option ROM-firmware gebruiken:

Controleer op algemeen incompatibele configuraties en fouten in het bestandssysteem

Als u een externe harde schijf of adapter gebruikt, controleert u of die onder aan deze pagina is vermeld als een schijf die eerder al problemen heeft vertoond. U doet er ook goed aan om “Schijf-EHBO” van Schijfhulpprogramma te gebruiken om mogelijke problemen met het bestandssysteem op het doelvolume te zoeken en te repareren.

Los problemen met de detecteerbaarheid op in Opstartbeheer van de Mac

 1. Zet de Mac uit.
 2. Koppel alle randapparatuur los van de Mac behalve het toetsenbord en de muis.
 3. Sluit de reservekopieschijf rechtstreeks aan op een USB-, Firewire- of Thunderbolt-poort van de Mac aan (niet op een hub en geen serieschakeling).
 4. Start de Mac opnieuw op terwijl u de Option-toets ingedrukt houdt. [Opmerking: voor deze stap hebt u mogelijk een bedraad toetsenbord nodig.]
 5. Wacht ongeveer 30 seconden om te zien of het reservekopievolume verschijnt. Als tijdens deze stap het reservekopievolume verschijnt en het opstartproces voorbij het Apple-logo geraakt, gaat u naar het volgende onderdeel hieronder.
 6. Druk op Option-Shift-Command-punt in het venster van Opstartbeheer om Option ROM-firmware voor externe harde schijven te laden.
 7. Koppel de Firewire-, USB- of Thunderbolt-kabel van het reservekopievolume los van de Mac en sluit deze vervolgens opnieuw aan. Wacht nogmaals maximaal 30 seconden. Als het reservekopievolume verschijnt, selecteert u het en gaat u door met het opstartproces.
 8. Als het reservekopievolume nog steeds niet verschijnt als optie, schakelt u de Mac volledig uit. Start de Mac vervolgens op terwijl u de Option-toets ingedrukt houdt. Wacht opnieuw 30 seconden totdat het volume verschijnt.
 9. Herhaal de bovenstaande stappen maar gebruik een andere interface (bijv. USB als u Firewire hebt geprobeerd, Firewire als u USB hebt geprobeerd) en controleer of het volume verschijnt.
 10. Als de harde schijf op busvoeding werkt, sluit de netvoeding aan alvorens de Mac op te starten. Externe harde schijven met busvoeding hebben vaak meer tijd nodig om op toerental te geraken of stellen zich zo vroeg in het opstartproces gewoon niet beschikbaar.

Aanvullende probleemoplossing voor USB-apparaten

De ondersteuning van Macs voor het opstarten vanaf USB-volumes is altijd inferieur geweest ten opzichte van Apple-interfaces zoals Firewire en Thunderbolt. Wij raden sterk aan dat u Firewire of Thunderbolt gebruikt met uw opstartbare reservekopie. Die interface zijn veel betrouwbaarder om een Mac op te starten. Als u een apparaat met alleen USB hebt, zijn er enkele aanvullende stappen die u kunt volgen om de Mac vroeg in het opstartproces te “zien”.

 1. Start de Mac opnieuw op terwijl u de Option-toets ingedrukt houdt.
 2. Als de Mac meerdere USB-poorten heeft, probeert u elke poort om de doelschijf aan te sluiten (en zorg ervoor dat u de ingebouwde poorten van de Mac gebruikt, en dus geen hub, toetsenbord of scherm).
 3. Als u een externe HDD-behuizing met USB 3.0 gebruikt, probeert u het met een USB 2.0-kabel (ja, het zal werken!). USB 3.0-apparaten zijn neerwaarts compatibel met USB 2.0 maar ze werken niet altijd goed met de oudere USB-besturingsbestanden die in de firmware van de Mac zijn ingebed. Door een USB 2.0-kabel te gebruiken gaat de externe HDD-behuizing anders werken waardoor problemen met de compatibiliteit vaak worden omzeild. Deze problemen treden alleen op door het gebruik van de USB-besturingsbestanden in de firmware van de Mac. Hieronder ziet u enkele afbeeldingen van de uiteinden van USB 2.0- en USB 3.0-kabels:

Micro-USB 2.0 Micro-USB 3.0

Stel het parameter-RAM van de Mac opnieuw in

Probeer als laatste optie het parameter-RAM van de Mac opnieuw in te stellen. Het PRAM bewaart instellingen voor de opstart van de Mac en het is mogelijk dat de detectie van de externe harde schijf wordt gehinderd door ongeldige instellingen. Zo stelt u het PRAM opnieuw in:

 1. Houd tijdens de opstart Command+Option+P+R ingedrukt
 2. Houd die toetsen ingedrukt totdat u de tweede opstarttoon hoort.
 3. Laat alle toetsen behalve de Option-toets los na het horen van de tweede opstarttoon.

Houd rekening met een incompatibele HDD-behuizing

Als het volume nog steeds niet opstart, kan de firmware wellicht uw externe HDD-behuizing niet detecteren (ondanks het feit dat macOS na de opstart en toegang tot veel meer besturingsbestanden wel de externe harde schijf detecteert). De ultieme lakmoesproef voor opstartbaarheid is om macOS rechtstreeks op het volume te installeren. Als u dan nog niet kunt opstarten vanaf de schijf, kunt u de schijf niet gebruiken om er vanaf op te starten. Meld ons deze externe harde schijven zodat we een lijst met problematische harde schijven kunnen samenstellen.

Het reservekopievolume begint de Mac op te starten, maar werkt traag of raakt nooit tot aan de Finder

Er zijn diverse visuele hints die u kunnen aantonen hoe ver het reservekopievolume raakt in het opstartproces:

 1. Apple-logo: Het “booter”-bestand is gevonden en uitgevoerd.
 2. Ronddraaiende voortgangsindicator: De OS “kernel” is uitgevoerd en heeft nu de controle over het opstartproces. De kernel laadt de caches van kernelextensies, activeert de opstartschijf en voert vervolgens “launchd” uit waarmee alle andere systeemprocessen worden gestart.
 3. Blauw scherm: De WindowServer is geladen. Het systeem is dus klaar om te beginnen met het laden van gewone programma’s of het inlogvenster.
 4. Inlogvenster of bureaublad: Het systeem is klaar met laden en is gereed voor interactie met de gebruiker.

Als uw reservekopievolume verscheen in het selectiescherm toen u de Option-toets ingedrukt hield, maar het Apple-logo niet weergeeft wanneer u kiest om vanaf dit volume op te starten, ervaart de Mac problemen met het vinden van het "booter"-bestand op dit volume. Dit kan gebeuren door storingen in de externe harde schijf, een beschadigd bestandssysteem op het reservekopievolume of de onjuiste “blessing” van het volume (het blessen van een volume bewaart bepaalde informatie over de opstartbestanden in de volumeheader en de Mac gebruikt die informatie om het opstartproces te starten).

 1. Maak nieuwe partities op de reservekopieschijf in Schijfhulpprogramma en kloon vervolgens de opstartschijf opnieuw naar het doel.
 2. Probeer opnieuw op te starten vanaf het reservekopievolume.

Als u het universele symbool voor “Geen toegang” ziet na het selecteren van uw opstartschijf

Dit geeft aan dat de kernel de cache met kernelextensies niet kan laden, of dat de kernel de opstartschijf niet kan activeren. Het starten van een incompatibel besturingssysteem op de Mac of een extensieconflict met de externe harde schijf die u gebruikt om op te starten, is hier mogelijk de oorzaak van. Ook een probleem met de compatibiliteit van de firmware van de schijf kan dit veroorzaken.

Symbool Geen toegang

We zien dit vrij vaak bij het opstarten vanaf een externe harde schijf met USB 3.0, in het bijzonder bij Macs die vóór 2013 zijn gemaakt. We zien dit ook vaker in Yosemite wanneer de codehandtekening van een kritieke kernelextensie ongeldig is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer iets als TRIM Enabler wordt gebruikt om opslagbesturingsbestanden van macOS te wijzigen.

 • Start op in de modus Veilig opstarten (houd de Shift-toets ingedrukt terwijl u de Mac opstart, na de selectie van het reservekopievolume als de opstartschijf).
 • Installeer macOS rechtstreeks op het gekloonde volume terwijl u de Mac hebt opgestart vanaf het Apple-herstelvolume. Als de installatie ook nu mislukt, is de schijf niet compatibel met de Mac waardoor u die schijf niet kunt gebruiken als opstartschijf.
 • Als u een hulpprogramma van derden gebruikt om macOS-software te wijzigen (bijv. TRIM Enabler), maakt u die wijziging ongedaan en start u de reservekopietaak opnieuw.

Als de Mac nooit voorbij de indicator voor de voortgang raakt (onder het Apple-logo) of blokkeert bij het blauwe scherm terwijl u opstart vanaf het reservekopievolume, is er wellicht een probleem met enkele systeembestanden die vroeg tijdens de opstart worden aangeroepen. Of macOS kan de juiste besturingsbestanden voor de externe harde schijf niet laden tijdens die fase van het opstartproces. Installeer macOS opnieuw rechtstreeks op het gekloonde volume terwijl u de Mac hebt opgestart vanaf het Apple-herstelvolume. Op deze manier controleert u of de schijf compatibel is.

Bij het opstarten verschijnt het bericht "unapproved caller. security agent may only be invoked by apple software"

Dit bericht verschijnt doorgaans als het volume waar vanaf u probeert op te starten, vol of bijna vol is. U kunt onderdelen uit de map _CCC SafetyNet verwijderen (of de gehele map zelf) en vervolgens de Prullenmand legen om wat ruimte vrij te maken alvorens u opnieuw vanaf dat volume probeert op te starten. macOS moet minstens 2 GB, en liefst 5 tot 10 GB, vrije ruimte hebben om de cache- en virtuele geheugenbestanden bij de opstart aan te maken.

‘Je kunt de geselecteerde schijf niet als opstartschijf instellen. Het bless-hulpprogramma kan de huidige opstartschijf niet instellen.’

Soms kunt u deze fout in het voorkeurenpaneel Opstartschijf zien zonder nuttige uitleg. Maar al te vaak is het onvermogen van het voorkeurenpaneel Opstartschijf om de opstartschijf te wijzigen geen echte aanwijzing dat het volume niet opstartbaar is. Dit betekent gewoon dat het voorkeurenpaneel Opstartschijf dat specifieke volume niet kan instellen als opstartschijf. In bepaalde situaties kunt u geen opstartschijf selecteren:

APFS is geen ondersteunde, opstartbare structuur op oudere besturingssystemen

Als u vanaf een oudere reservekopie zoals macOS Sierra opstart, kunnen APFS-volumes in de Finder worden geactiveerd maar ervaart u mogelijk problemen wanneer u ze als opstartschijf wilt instellen. APFS was een bèta-bestandssysteem op Sierra; de vereiste onderdelen om een APFS-volume opstartbaar te maken waren nog niet ontwikkeld. 

Ook de ondersteuning voor Fusion-volumes met APFS-structuur is pas toegevoegd in macOS Mojave. Als u vanaf een reservekopievolume met High Sierra opstart, zult u merken dat uw Fusion-volume met APFS-structuur en Mojave als alleen-lezen is geactiveerd en dat u dat volume niet als opstartschijf kunt instellen.

In beide gevallen is dit de oplossing: gebruik Opstartbeheer (start de Mac op terwijl u de Option-toets ingedrukt houdt) om een andere opstartschijf te selecteren. Zodra u de Mac hebt opgestart vanaf het nieuwere besturingssysteem, kunt u de gekozen opstartschijf opnieuw instellen.

System Integrity Protection voorkomt wijzigingen aan het huidige Preboot-hulpvolume van de opstartschijf

Als u een APFS-volume toevoegt aan de APFS-container van de huidige opstartschijf, kan de bless-voorziening van macOS het Preboot-volume van de container niet bijwerken om ondersteuningsbestanden voor de tweede partitie toe te voegen. Meerdere opstartbare volumes in een enkele APFS-container is een ondersteunde configuratie maar u kunt het tweede volume pas opstartbaar maken als u opstart vanaf een andere opstartschijf voor het klonen. Evenzo kunt u het tweede volume niet als opstartschijf instellen wanneer u vanaf het eerste volume hebt opgestart. De oplossing is weer dezelfde: gebruik Opstartbeheer (houd de Option-toets ingedrukt wanneer u de Mac opstart) om tijdelijk een andere opstartschijf te kiezen en stel vervolgens het nieuwe opstartvolume in als opstartschijf.

Of u kunt ook een afzonderlijke partitie op uw opstartschijf maken (in plaats van een tweede volume toe te voegen aan dezelfde bovenliggende APFS-container) en de reservekopie op die afzonderlijke partitie maken.

 1. Open Schijfhulpprogramma.
 2. Kies 'Toon alle apparaten' in het menu Weergave.
 3. Klik op het bovenste apparaat om het Macintosh HD-volume te selecteren.
 4. Klik in de knoppenbalk op de knop 'Partitioneer'.
 5. Wanneer Schijfhulpprogramma u aanraadt om dit niet te doen, klikt u gewoon op de knop ‘Partitioneer’.
 6. Klik op de knop ‘+’ om een tweede APFS-partitie aan de opstartschijf toe te voegen.

De bless-voorziening kan bepaalde Firewire-apparaten niet blessen

We hebben enkele berichten ontvangen waarin ons wordt gemeld dat dezelfde bless-fout optreedt als een Firewire-volume als opstartschijf wordt ingesteld. In gevallen waarbij USB een alternatieve optie is, kan het apparaat als opstartschijf worden ingesteld als u dat apparaat via USB aansluit op de Mac.

Configuraties waarmee problemen zijn ondervonden

Compatibiliteitsproblemen van de Samsung T5 Portable SSD

Sommige gebruikers hebben ons gemeld dat de Samsung T5 Portable SSD niet werkt als een opstartbaar apparaat wanneer ze deze gebruiken met een MacBook Pro 2018 met een T2-chip. Zelfs als macOS Mojave wordt geïnstalleerd op dit apparaat, is het niet mogelijk om vanaf dit volume op te starten. Dit is een populaire behuizing die zeer goede prestaties levert en tot dusver zijn deze meldingen beperkt tot de MacBook Pro 2018.

De Samsung T5 Portable SSD (en ook de Transcend StoreJet SSD) heeft ook een uitzonderlijke vertraging bij het opstarten (op elke Mac, niet alleen Macs met een T2-chip), ongeacht of u de Mac probeert op te starten vanaf dat apparaat of de interne harde schijf van de Mac. Dit is wellicht een probleem met de compatibiliteit tussen de firmware van de Mac en deze specifieke SSD wanneer de SSD als APFS is geformatteerd en wanneer macOS op de SSD is geïnstalleerd (ongeacht of macOS is gekloond of geïnstalleerd op de SSD). Als u deze vertraging wilt vermijden, raden we aan dat u deze SSD’s formatteert als HFS+ totdat dit compatibiliteitsprobleem is opgelost:

 1. Open Schijfhulpprogramma.
 2. Kies Toon alle apparaten in het menu Weergave.
 3. Selecteer het “bovenliggende” apparaat van de Samsung T5 SSD in de navigatiebalk van Schijfhulpprogramma.
 4. Klik in de knoppenbalk op de knop 'Wis'.
 5. Kies de structuur Mac OS Uitgebreid, Journaled, kies bij Indeling voor GUID-partitie-indeling en geef het nieuwe volume een naam.
 6. Klik op de knop 'Wis'.
 7. Open CCC, selecteer het nieuwe volume als het doel en start vervolgens de reservekopietaak.

Opmerking: als u een Mac met een T2-chip hebt, moet u er rekening mee houden dat Macs met een T2-chip niet kunnen opstarten vanaf een gecodeerd HFS+-apparaat. Apparaten uit de Samsung T-serie zijn dan geen geschikte optie voor reservekopieën van uw T2-Mac als u de reservekopieschijf wilt coderen.

Gerelateerde documentatie