Een reservekopieschijf voorbereiden op een reservekopie van macOS

Printer-Friendly Version
Product: 
ccc5

Opmerking: dit wist alle gegevens op uw reservekopieschijf

Start Schijfhulpprogramma

Open een Finder-venster, ga naar Programma’s > Hulpprogramma’s en dubbelklik op Schijfhulpprogramma.

Start schijfhulpprogramma

De resterende stappen verschillen aanzienlijk naargelang het besturingssysteem dat u gebruikt. Kies Over deze Mac in het Apple-menu om te weten welk OS u momenteel gebruikt en kies vervolgens hieronder.


Instructies voor High Sierra, Mojave en Catalina

Bekijk een video-oefening op YouTube
Bekijk een langere, meer gedetailleerde video-oefening over het gebruik van Schijfhulpprogramma

Toon alle apparaten

Schijfhulpprogramma biedt een sterk vereenvoudigde weergave van uw standaardapparaten. Helaas, worden de apparaten verborgen die u moet selecteren om de partitionering van de reservekopieschijf te wijzigen. Alvorens andere acties uit te voeren in Schijfhulpprogramma, kiest u Toon alle apparaten in het menu Weergave of via de vensterknop Weergave in de knoppenbalk van Schijfhulpprogramma.

Selecteer de reservekopieschijf

Selecteer de reservekopieschijf

Klik op de schijf die u voor de reservekopie wilt gebruiken. Deze schijf mag niet dezelfde schijf als uw opstartschijf zijn.

In de naam van een nieuwe schijf wordt vaak ook de naam van de fabrikant vermeld (bijv. WD My Book 111D Media...). De naam van een opstartschijf bevat meestal het serienummer van de fabrikant (bijv. TOSHIBA MK50). Let goed op dat u de schijf selecteert en niet een van de volumes op de schijf. U moet de volledige schijf selecteren om het apparaat correct te initialiseren.

Selecteer de reservekopieschijf

Deactiveer alle volumes op de reservekopieschijf

Schijfhulpprogramma ervaart soms problemen met het deactiveren van een volume wanneer het dat volume probeert te wissen (bijv. omdat Spotlight de deactivering voorkomt). Klik op de Verwijder-knop naast alle volumes op de schijf om ze preventief te deactiveren voordat de schijf wordt gewist.

Wis de reservekopieschijf

Klik op de knop Wis in de knoppenbalk van Schijfhulpprogramma en configureer de naam, de structuur en de partitie-indeling van de reservekopieschijf. U kunt de naam instellen op wat u maar wilt, maar stel de Indeling in op GUID-partitie-indeling. Als u de optie Indeling niet ziet, gaat u twee stappen terug en selecteert u de volledige schijf in plaats van een van de volumes op de schijf.

Een structuur voor het doelvolume kiezen

Mojave en Catalina: Kies APFS als u een reservekopie van de opstartschijf of een andere installatie van macOS maakt. Kies niet APFS (versleuteld). U kunt de reservekopie coderen door FileVault in te schakelen terwijl u hebt opgestart vanaf het reservekopievolume.

High Sierra: zowel APFS als Mac OS Uitgebreid (journaled) zijn aanvaardbare structuren voor een reservekopie van het systeem. Zoals in Apple’s aanbevelingen staat, raden we u aan APFS te kiezen als het doelapparaat een SSD-schijf is en zal worden gebruikt om reservekopieën van macOS te maken. Dit raden we ook aan als u een reservekopie van een Mac met een T2-chip wilt maken en van plan bent om de reservekopie te coderen. Kies Mac OS Uitgebreid (journaled) als het doelapparaat een apparaat met draaiende platters is (bijv. een harde schijf of HDD-schijf) of als u een reservekopie maakt van een besturingssysteem dat lager is dan 10.13.

Klik op de knop Wis wanneer u de naam, de structuur en de partitie-indeling van het doel hebt geconfigureerd. Als u de keuze Wis volumegroep krijgt, kiest u de optie om de volledige volumegroep te wissen.

Wis de reservekopieschijf

Voeg een partitie toe (optioneel)

Als u een reservekopie van meerdere bronvolumes op dezelfde reservekopieschijf maakt, kunt u alles geordend houden door partities aan te maken. Als u het reservekopievolume hebt geformatteerd als APFS, selecteert u het volume en kiest u ‘Voeg APFS-volume toe…’ in het menu Wijzig van Schijfhulpprogramma. Als u een andere structuur kiest, selecteert u het reservekopievolume en klikt u vervolgens op de knop ‘Partitioneer’ in de knoppenbalk van Schijfhulpprogramma.

De nieuwe harde schijf is nu klaar voor reservekopieën die door Carbon Copy Cloner zijn gemaakt!


Instructies voor El Capitan en Sierra

Bekijk een video-oefening op YouTube

Selecteer de reservekopieschijf

Klik op de schijf die u voor de reservekopie wilt gebruiken. Deze schijf mag niet dezelfde schijf als uw opstartschijf zijn.

In de naam van een nieuwe schijf wordt vaak ook de naam van de fabrikant vermeld (bijv. WD My Book 111D Media...). De naam van een opstartschijf bevat meestal het serienummer van de fabrikant (bijv. TOSHIBA MK50).

Selecteer de reservekopieschijf

Wis de reservekopieschijf

Klik op de knop Wis in de knoppenbalk van Schijfhulpprogramma en configureer de naam, de structuur en de partitie-indeling van de reservekopieschijf. Kies een gewenste naam en stel de structuur in op Mac OS Uitgebreid (Journaled). Stel dan de indeling in op GUID-partitie-indeling en klik vervolgens op de knop Wis.

Wis de reservekopieschijf

Gebruik Time Machine niet

Klik op Gebruik niet. U kunt dezelfde reservekopieschijf gebruiken met zowel Time Machine als CCC. Als u echter hiervoor kiest, moet u wel een speciale partitie voor de reservekopieën van Time Machine aanmaken. Anders verbruikt Time Machine alle beschikbare ruimte op het reservekopievolume waardoor CCC het niet meer kan gebruiken.

Gebruik Time Machine niet

De nieuwe harde schijf is nu klaar voor reservekopieën die door Carbon Copy Cloner zijn gemaakt!


Instructies voor Yosemite

Bekijk een video-oefening op YouTube

Selecteer de reservekopieschijf

Klik op de schijf die u voor de reservekopie wilt gebruiken. Deze schijf mag niet dezelfde schijf als uw opstartschijf zijn.

De naam van een nieuwe schijf bevat meestal de opslagcapaciteit en de naam van de fabrikant (bijv. 500.07 GB WD My Passp...). De naam van een opstartschijf bevat vaak het serienummer van de fabrikant (bijv. 320.07 GB TOSHIBA MK3255GSXF Media).

Selecteer de reservekopieschijf

Partitioneer de reservekopieschijf

Klik op het tabblad Partitioneer.

Partitioneer de reservekopieschijf

Kies 1 Partitie in het venstermenu Partitie-indeling (of meer indien gewenst).

Klik op Opties.

Kies GUID-partitietabel en klik vervolgens op OK.

Geef het volume een naam

Geef het volume een naam

Formatteer het volume

Selecteer Mac OS Uitgebreid (journaled) in het venstermenu Structuur.

Formatteer het volume

Klik op Pas toe.

Verzeker u ervan dat u de juiste schijf als reservekopieschijf hebt geselecteerd. Deze stap verwijdert alle gegevens van de geselecteerde schijf. Klik op Partitioneer.

Ga nu door met de rest van de instructies die niet specifiek voor het besturingssysteem zijn.

Gerelateerde documentatie