Een reservekopieschijf voorbereiden op een reservekopie van macOS

Printer-Friendly Version
Product: 
ccc5

Opmerking: Dit wist alle gegevens op uw reservekopieschijf!

Start Schijfhulpprogramma

Open een Finder-venster, ga naar Programma’s > Hulpprogramma’s en dubbelklik op Schijfhulpprogramma.

Start schijfhulpprogramma

De resterende stappen verschillen aanzienlijk naargelang het besturingssysteem dat u gebruikt. Kies Over deze Mac in het Apple-menu om te weten welk OS u momenteel gebruikt en kies vervolgens hieronder.


Instructies voor High Sierra en nieuwer

filmsymbool Bekijk een video-oefening op YouTube

Toon alle apparaten

Schijfhulpprogramma in High Sierra biedt een sterk vereenvoudigde weergave van uw standaardapparaten. Helaas, worden de apparaten verborgen die u moet selecteren om de partitionering van de reservekopieschijf te wijzigen. Alvorens andere acties uit te voeren in Schijfhulpprogramma, kiest u Toon alle apparaten in het menu Weergave of via de vensterknop Weergave in de knoppenbalk van Schijfhulpprogramma.

Selecteer de reservekopieschijf

Selecteer de reservekopieschijf

Klik op de schijf die u voor de reservekopie wilt gebruiken. Deze schijf mag niet dezelfde schijf als uw opstartschijf zijn.

In de naam van een nieuwe schijf wordt vaak ook de naam van de fabrikant vermeld (bijv. WD My Book 111D Media...). De naam van een opstartschijf bevat meestal het serienummer van de fabrikant (bijv. TOSHIBA MK50).

Selecteer de reservekopieschijf

Wis de reservekopieschijf

Klik op de knop Wis in de knoppenbalk van Schijfhulpprogramma en configureer de naam, de structuur en de partitie-indeling van de reservekopieschijf. U kunt de naam instellen op wat u maar wilt, maar stel de Indeling in op GUID-partitie-indeling.

Een structuur voor het doelvolume kiezen

Vanaf macOS High Sierra zijn zowel APFS als Mac OS Uitgebreid (journaled) aanvaardbare structuren voor een reservekopie van macOS 10.13 (en hoger). Zoals in Apple’s aanbevelingen staat, raden we u aan APFS te kiezen als het doelapparaat een apparaat met flashopslag is (bijv. een SSD-schijf) en zal worden gebruikt om reservekopieën van 10.13 of hoger te maken. Dit raden we ook aan als u een reservekopie van een Mac met een T2-chip wilt maken en van plan bent om de reservekopie te coderen. Kies Mac OS Uitgebreid (journaled) als het doelapparaat een apparaat met draaiende platters is (bijv. een harde schijf of HDD-schijf) of als u een reservekopie maakt van een besturingssysteem dat lager is dan 10.13.

Wanneer u een opstartschijf met APFS-structuur wist, wis dan het volledige apparaat.

Als u een APFS-volume wist waarop macOS is (of was) geïnstalleerd, is het belangrijk dat u de volledige container van het volume wist en niet alleen het volume dat u kunt zien. In het geval dat u macOS hebt geïnstalleerd op een schijf met de APFS-structuur, heeft de container extra verborgen partities die specifieke informatie over het vorige besturingssysteem bevatten (aangegeven door het rode rechthoekje aan de rechterkant op de onderstaande schermafbeelding). Om al die restanten te verwijderen, selecteert en wist u het volledige apparaat ('Apple SSD' op de onderstaande schermafbeelding). Schijfhulpprogramma kan de container alleen niet wissen; wis daarom het volledige apparaat.

Selecteer de reservekopieschijf

Klik op de knop Wis wanneer u de naam, de structuur en de partitie-indeling van het doel hebt geconfigureerd.

Wis de reservekopieschijf

De nieuwe harde schijf is nu klaar voor reservekopieën die door Carbon Copy Cloner zijn gemaakt!


Instructies voor El Capitan en Sierra

filmsymbool Bekijk een video-oefening op YouTube

Selecteer de reservekopieschijf

Klik op de schijf die u voor de reservekopie wilt gebruiken. Deze schijf mag niet dezelfde schijf als uw opstartschijf zijn.

In de naam van een nieuwe schijf wordt vaak ook de naam van de fabrikant vermeld (bijv. WD My Book 111D Media...). De naam van een opstartschijf bevat meestal het serienummer van de fabrikant (bijv. TOSHIBA MK50).

Selecteer de reservekopieschijf

Wis de reservekopieschijf

Klik op de knop Wis in de knoppenbalk van Schijfhulpprogramma en configureer de naam, de structuur en de partitie-indeling van de reservekopieschijf. Kies een gewenste naam en stel de structuur in op Mac OS Uitgebreid (Journaled). Stel dan de indeling in op GUID-partitie-indeling en klik vervolgens op de knop Wis.

Wis de reservekopieschijf

Gebruik Time Machine niet

Klik op Gebruik niet. U kunt dezelfde reservekopieschijf gebruiken met zowel Time Machine als CCC. Als u echter hiervoor kiest, moet u wel een speciale partitie voor de reservekopieën van Time Machine aanmaken. Anders verbruikt Time Machine alle beschikbare ruimte op het reservekopievolume waardoor CCC het niet meer kan gebruiken.

Gebruik Time Machine niet

De nieuwe harde schijf is nu klaar voor reservekopieën die door Carbon Copy Cloner zijn gemaakt!


Instructies voor Yosemite

filmsymbool Bekijk een video-oefening op YouTube

Selecteer de reservekopieschijf

Klik op de schijf die u voor de reservekopie wilt gebruiken. Deze schijf mag niet dezelfde schijf als uw opstartschijf zijn.

De naam van een nieuwe schijf bevat meestal de opslagcapaciteit en de naam van de fabrikant (bijv. 500.07 GB WD My Passp...). De naam van een opstartschijf bevat vaak het serienummer van de fabrikant (bijv. 320.07 GB TOSHIBA MK3255GSXF Media).

Selecteer de reservekopieschijf

Partitioneer de reservekopieschijf

Klik op het tabblad Partitioneren.

Partitioneer de reservekopieschijf

Kies 1 Partitie in het venstermenu Partitie-indeling (of meer indien gewenst).

Klik op Opties.

Kies GUID-partitietabel en klik vervolgens op OK.

Geef het volume een naam

Geef het volume een naam

Formatteer het volume

Selecteer Mac OS Uitgebreid (journaled) in het venstermenu Structuur.

Formatteer het volume

Klik op Pas toe.

Verzeker u ervan dat u de juiste schijf als reservekopieschijf hebt geselecteerd. Deze stap verwijdert alle gegevens van de geselecteerde schijf. Klik op Partitioneer.

Ga nu door met de rest van de instructies die niet specifiek voor het besturingssysteem zijn.

Gerelateerde documentatie

"Mijn schijf heeft al de structuur HFS+. Waarom krijg ik deze waarschuwing?"
Video: Een schijf voorbereiden op een reservekopie van macOS in macOS 10.11 of hoger
Video: Een nieuwe/extra partitie maken (OS X 10.10 en lager)
Ondersteuning voor bestandssystemen van andere fabrikanten (bijv. NTFS, FAT32)