macOS Catalina Known Issues

Product: 
ccc5

Apple introduced a bug in 10.15.5 that prevents the creation of firmlinks

The chflags system call no longer works correctly on 10.15.5 with regard to setting the special "firmlink" flag that establishes links between the System and Data volume group members. If you're establishing a new backup of macOS 10.15.5 or later, CCC 5.1.17 (and earlier) will be unable to create a correctly-functioning APFS volume group. Many folders on the destination volume will appear empty, and the volume will not be bootable.

Why does Finder prevent me from viewing the home folder on my backup when it's attached to another Mac?

Product: 
ccc5

Update November 2020: Apple has resolved this Finder bug in macOS Big Sur.

Troubleshooting slow performance when copying files to or from a network volume

Product: 
ccc5

Network performance is usually the bottleneck of a backup task that copies files to or from a network volume, but there are several other factors that can affect performance as well. Here are some suggestions for improving the performance of your NAS-based backups.

Help! Mijn kloon start niet op!

Product: 
ccc5

We helpen u graag uw opstartproblemen op te lossen. Alvorens u hulp vraagt, probeert u eerst de onderstaande stappen voor probleemoplossing. Als u problemen ondervindt met de stappen of geen opties meer hebt, laat u ons weten hoe ver u bent geraakt of hoe ver de Mac opstart.

Why can't I eject the destination volume after the backup task has completed?

Product: 
ccc5

The disk Backup wasn't ejected because one or more programs may be using it.

Occasionally this annoying message comes up when you're trying to eject your destination volume. If CCC is currently using that volume as a source or destination to a running backup task, then CCC will effectively prevent the volume from being unmounted gracefully. If your backup task isn't running, though, CCC isn't preventing the volume from being unmounted. But what application is?

Sommige programma’s vertonen een ander gedrag of vragen het serienummer op het gekloonde volume. Is CCC iets vergeten?

Product: 
ccc5

Sommige programma’s werken niet wanneer ze zijn overgezet naar een nieuwe schijf of wanneer ze op een andere Mac worden gestart. Dit heeft niets te maken met het feit of CCC al dan niet een reservekopie van uw gegevens maakt of met de wijze waarop het dit doet. Dit heeft wel alles te maken met de vereisten voor het gebruik van serienummers die door de leveranciers van de software zijn opgelegd (d.w.z. hun beleid om piraterij tegen te gaan).

Het schijfgebruik op het doel komt niet overeen met de bron. Is CCC enkele bestanden vergeten?

Product: 
ccc5

Het schijfgebruik op de opstartschijf is geen weerspiegeling van de hoeveelheid gegevens waarvan een reservekopie moet worden gemaakt. Het schijfgebruik op het doel moet lager zijn het schijfgebruik op de bron na het maken van een initiële reservekopie van de opstartschijf. Apparaten met speciale bestandssystemen (bijv. momentopnamen van bestandssystemen) en bepaalde macOS-voorzieningsgegevens kunnen niet of worden beter niet gekopieerd naar een ander volume.

Welke criteria hanteert CCC om te bepalen of een bestand opnieuw moet worden gekopieerd?

Product: 
ccc5

CCC kopieert alleen onderdelen die op de bron anders zijn dan op het doel. Dus als u een reservekopietaak hebt voltooid en die de volgende dag opnieuw start, zal CCC alleen de onderdelen kopiëren die aangemaakt of gewijzigd zijn sinds die laatste reservekopietaak. CCC bepaalt of een bestand anders is aan de hand van de grootte en de bewerkingsdatum. Als de grootte of de bewerkingsdatum van een bestand op de bron verschilt van die op het doel, dan kopieert CCC dat bestand naar het doel.

CCC verwijderen

Product: 
ccc5

Verwijderen vanuit Carbon Copy Cloner

Als u Carbon Copy Cloner wilt verwijderen, houdt u de Option-toets ingedrukt en kiest u Verwijder CCC... in het menu Carbon Copy Cloner. Wanneer u CCC verwijdert, worden het speciale hulpprogramma en alle bewaarde taken onmiddellijk verwijderd. Het programmabestand en de voorkeuren van Carbon Copy Cloner worden dan naar de Prullenmand verplaatst.

 Verwijderen vanuit Carbon Copy Cloner

Hardwaregerelateerde problemen identificeren en oplossen

Product: 
ccc5

Soms raken hardwareonderdelen defect op een trage, vervelende en inconsistente manier. Op een bepaald moment kopieert u gegevens naar de schijf om deze vervolgens te gebruiken zoals u dat altijd doet. Maar opeens krijgt u te maken met schijnbaar willekeurige fouten, een vastgelopen computer, crashes, een “verdwenen” doelvolume tijdens de reservekopietaak, een vergrendelde Finder en ander onaangenaam gedrag.