Veelgestelde vragen over CCC en macOS Catalina

This documentation is for an older version of CCC. You can find the latest version here.
Last updated on 2 juni 2022

Als u de upgrade naar macOS Catalina hebt uitgevoerd, hebt u mogelijk opgemerkt dat u Mac een nieuw volume heeft: ‘Macintosh HD - Gegevens’. Dit nieuwe volume is onderdeel van een volumegroep, een nieuw concept in macOS Catalina. We gaan hier dieper in op volumegroepen, maar de rest van dit artikel is bedoeld om een antwoord te geven op uw vragen over hoe CCC omgaat met deze nieuwe volumestructuur en wat u moet doen (mocht dat het geval zijn) om uw reservekopieën voor macOS Catalina aan te passen.

Misschien. Als je gewoon een reservekopie van je opstartschijf maakt op een speciaal hiervoor bestemde reservekopieschijf, dan hoef je geen wijzigingen te maken aan het doel tenzij CCC het je specifiek aanbeveelt. CCC maakt automatisch de benodigde wijzigingen opdat het doel een opstartbare reservekopie van macOS Catalina zou zijn. Mocht uw doelvolume echter gecodeerd zijn, raadpleegt u de vraag verderop in dit document voor specifieke informatie over gecodeerde doelen.

Als u meerdere taken hebt die een reservekopie op hetzelfde doel maken, is het wellicht nu een goed moment om alle reservekopietaken nog eens te herbekijken. Idealiter heeft elke bron waarvan u een reservekopie maakt een eigen volume op het doel. Dit is vooral belangrijk wanneer een van de bronnen een opstartschijf met Catalina is. Raadpleeg dit onderdeel van de CCC-documentatie voor hulp bij de configuratie van uw doelapparaat, zodat u het kunt gebruiken voor reservekopieën van meerdere bronvolumes:

Ik wil een reservekopie van meerdere Macs of bronvolumes maken op dezelfde harde schijf
Video: de reservekopieschijf voorbereiden met macOS Catalina

Nee. Wanneer u de opstartschijf selecteert (bijv. Macintosh HD) als de bron voor uw reservekopietaak, maakt CCC automatisch een reservekopie van beide volumes in die volumegroep.

Vele externe harde schijven worden geleverd met een structuur en partitie-indeling voor gebruik met Windows. Die partitie-indeling is niet geschikt voor het APFS-bestandssysteem van Apple. Daarom moet u ervoor zorgen dat de reservekopieschijf is gepartitioneerd met de juiste partitie-indeling voordat u de schijf kunt gebruiken voor het maken van een opstartbare reservekopie van de Catalina-opstartschijf. Dit onderdeel van de CCC-documentatie begeleidt u door de stappen voor de configuratie van de reservekopieschijf:

Een harde schijf voorbereiden op het gebruik met Carbon Copy Cloner

De interface van Schijfhulpprogramma voor het uitvoeren van deze eenvoudige taak is verrassend intuïtief. Hieronder vindt u een samenvatting van het proces met de nadruk op de stappen waarbij mensen vaak fouten maken:

 1. Open Schijfhulpprogramma.
 2. Kies Toon alle apparaten in het menu Weergave van Schijfhulpprogramma. Dit is een zeer belangrijke stap!
 3. Kies het bovenliggende apparaat van het doelvolume in de navigatiekolom. Klik niet op het reservekopievolume zelf maar wel op het bovenliggende apparaat. Als u niet op het bovenliggende apparaat klikt, kunt u de partitie-indeling niet wijzigen.
 4. Klik in de knoppenbalk op de knop Wis. Klik niet op de knop ‘Partitioneer’! Dat zou de meest logische keuze zijn maar u kunt de partitie-indeling niet echt wijzigen in de interface Partitioneer.
 5. Stel de indeling in op GUID-partitie-indeling en de structuur op APFS en klik vervolgens op de knop Wis.

Als u nog steeds problemen ondervindt met het corrigeren van de partitie-indeling, kan deze video u mogelijk helpen.

Aangezien macOS Catalina volumegroepen voor het opstartvolume gebruikt, is een APFS-doelvolume nodig voor het maken van een opstartbare reservekopie. Vanaf macOS Catalina kan HFS+ niet meer worden gebruikt om macOS op te starten. Voor uw gemak converteert CCC automatisch het HFS+-reservekopievolume naar APFS voor zover dat nodig is en maakt het een volumegroep op het doel. Deze conversie is dezelfde conversie die gebeurde op de opstartschijf wanneer u de upgrade naar High Sierra of Mojave hebt uitgevoerd, maar met één duidelijk verschil: CCC zegt u dat het doel wordt geconverteerd en geeft u de mogelijkheid om de conversie te weigeren. De conversie is niet destructief: alle gegevens die op het doelvolume staan blijven ook staan. Het enige dat verandert is de structuur van het volume.

Er is eigenlijk geen reden waarom u de conversie zou weigeren. De conversie is niet destructief en is vereist om een reservekopie van het systeem te maken. Als het reservekopievolume alleen voor de CCC-reservekopietaak wordt gebruikt, dan doet u er goed aan om het doel naar APFS te converteren.

Mocht het doelvolume echter niet alleen voor de CCC-reservekopietaak worden gebruikt of mocht u niet van plan zijn om een reservekopie van de macOS-systeembestanden te maken, dan moet u overwegen welke gevolgen de conversie kan hebben voor het doel. Voorbeeld: Time Machine is momenteel niet compatibel met APFS als doel. Daarom gaat een Time Machine-reservekopie verloren als het doelvolume met die reservekopie wordt geconverteerd. CCC vermijdt uitdrukkelijk de conversie van Time Machine-reservekopievolumes. Een ander voorbeeld: als u een reservekopie van slechts een enkele map of enkele mappen op de opstartschijf maakt, moet u een map-naar-map-reservekopie configureren waarvoor het doel niet moet worden geconverteerd.

Je moet de conversie ook vermijden als het doelapparaat een trage 2.5" HDD is, oftewel een HDD met een snelheid van 5400 TPM (of trager!). APFS werkt niet goed op HDD-apparaten en die werking is nefast op deze heel trage HDD-apparaten door hun veel tragere zoekprestaties. Zorg dat deze tragere schijven geformatteerd zijn als Mac OS Uitgebreid (journaled). Deze apparaten zijn geschikt voor reservekopieën van alleen gegevens, maar u moet een SSD kopen als u opstartbare reservekopieën wilt maken.

Nee. Gebruik de Finder niet om onderdelen te kopiëren naar het rootniveau van de Catalina-reservekopieschijf. De Finder kopieert namelijk die gegevens naar het systeemvolume in de groep en wanneer het systeemvolume later wordt bijgewerkt, kunnen alle bestanden die geen systeembestanden zijn definitief worden verwijderd van dat systeemvolume. Als u andere onderdelen op de reservekopieschijf wilt bewaren die niets te maken hebben met de reservekopie van het systeem, maakt u hiervoor een afzonderlijk volume op die schijf (raadpleeg de volgende vraag voor instructies).

Video: Reservekopieën van meerdere bronnen maken op hetzelfde APFS-apparaat

Als het doelvolume al als APFS is geformatteerd maar u wilt de opstartbare reservekopie niet in dat volume maken, kunt u gewoon een nieuw volume toevoegen aan de bestaande APFS-container:

 1. Open Schijfhulpprogramma.
 2. Selecteer de doelschijf in de navigatiekolom van Schijfhulpprogramma.
 3. Klik in de knoppenbalk op de ‘+’-knop.

Als het doelvolume niet als APFS is geformatteerd en u kunt of wilt het volume niet converteren naar APFS, dan kunt u een speciale partitie op het doel aanmaken voor CCC. Zo maakt u de partitie aan:

 1. Open Schijfhulpprogramma.
 2. Selecteer de doelschijf in de navigatiekolom van Schijfhulpprogramma.
 3. Klik op de knop ‘Partitioneer’ in de knoppenbalk.
 4. Klik op de knop ‘+’ om een partitie aan de schijf toe te voegen.
 5. Stel de naam en grootte van de partitie naar wens in.
 6. Kies APFS als structuur.
 7. Klik op de knop ‘Pas toe’.

Als u andere gegevens bewaarde in de rootdirectory van uw reservekopieschijf die niet de opstartschijf is, dan staan die gegevens nog steeds op de reservekopieschijf maar is het moeilijker om ze terug te vinden in de Finder door de wijzigingen aan de volumegroep die zijn toegepast voor een reservekopie van de Catalina-opstartschijf. Als de naam van de reservekopieschijf ‘CCC Reservekopie’ is, klikt u rechts op het volume ‘CCC Reservekopie - Gegevens’ in de navigatiekolom van CCC en selecteert u ‘Toon in Finder’ om die content weer te geven.

Video: Reservekopieën van meerdere bronnen maken op hetzelfde APFS-apparaat

Dit is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die op het doelvolume staan, de prestaties van het doelapparaat en de mate waarin het doelvolume gefragmenteerd is. Het kan even duren maar CCC wacht maximaal twee uur op de voltooiing van de conversie. Als de conversie langer dan twee uur duurt, dan zal CCC aanraden dat u het doelvolume wist. Op deze manier worden mogelijke prestatieproblemen opgelost die door de fragmentatie van het bestandssysteem werden veroorzaakt. In het geval dat CCC deze aanbeveling doet maar u wacht liever tot de conversie is voltooid, kunt u het volume ook converteren in Schijfhulpprogramma (de optie vindt u in het menu ‘Wijzig’).

Helaas is dat niet mogelijk wegens een macOS-beperking. Schijfhulpprogramma kan geen gecodeerd volume toevoegen aan een APFS-volumegroep. Wanneer u een Catalina+-opstartschijf als bron selecteert en een gecodeerd volume als doel, zal CCC de selectie niet toestaan en voorstellen dat u het doelvolume wist of decodeert.

Snelste en eenvoudigste oplossing: wis het doel als APFS (niet gecodeerd)

Het doelvolume wissen is de eenvoudigste en snelste manier om de Catalina-reservekopieën te hervatten en u vindt hier gedetailleerde instructies om dat te doen: Een harde schijf voorbereiden op het gebruik met Carbon Copy Cloner.

Nadat u de reservekopietaak hebt uitgevoerd naar een niet-gecodeerd volume, kunt u opstarten vanaf de reservekopie en FileVault opnieuw inschakelen in het voorkeurenpaneel Beveiliging en privacy.

Gerelateerde documentatie

Hoewel het decoderen van het doelvolume veel meer tijd in beslag neemt (mogelijk dagen), kunt u dit doen met een van de volgende methoden:

A: Start op vanaf het reservekopievolume, open het voorkeurenpaneel ‘Beveiliging en privacy’ en schakel FileVault uit.

B: Decodeer het volume via de app Terminal. Bijv. voor een doel met HFS+-structuur:
diskutil cs decryptVolume "/Volumes/CCC Backup"

Of voor een APFS-doel haalt u eerst een lijst met gebruikers-ID’s op die gekoppeld zijn aan het gecodeerde volume en gebruikt u vervolgens een van de ‘Local Open Directory User’-UUID’s uit de verkregen resultaten van het eerste commando in het tweede commando:
diskutil ap listUsers "/Volumes/CCC Backup"
diskutil ap decryptVolume "/Volumes/CCC Backup" -user B44348A3-68DF-4B7B-800D-47FE38711178

Vervang ‘B44348A3-68DF-4B7B-800D-47FE38711178’ door een UUID die u na het eerste commando hebt verkregen.

Wachten tot de decodering is voltooid

U moet wachten tot de decodering is voltooid voordat u kunt doorgaan met de reservekopietaak. De decodering gaat verder op de achtergrond terwijl u hebt opgestart vanaf de productieopstartschijf. macOS biedt geen eenvoudige manier om de voortgang van de conversie te volgen, maar u kunt deze wel zien door in het programma Terminal het commando diskutil apfs list te typen (of diskutil cs list als het een HFS+-volume is).

FileVault opnieuw inschakelen op het Catalina-reservekopievolume

Nadat u de reservekopietaak hebt uitgevoerd naar een niet-gecodeerd volume, kunt u opstarten vanaf de reservekopie en FileVault opnieuw inschakelen in het voorkeurenpaneel Beveiliging en privacy.

Gerelateerde documentatie

Nee. Dit is een eenmalige taak die vereist is om CCC aanpassingen te laten maken aan het doelvolume die nodig zijn voor macOS Catalina. Nadat u een reservekopie van Catalina hebt gemaakt, kunt u FileVault opnieuw inschakelen. Voor de daaropvolgende reservekopieën hoeft u later dan niets meer te doen.

Als u geen opstartbare reservekopie van de macOS Catalina-opstartschijf meer wilt, kunt u de reservekopietaak zo configureren dat een reservekopie van alleen het gegevensvolume van de opstartschijf wordt gemaakt:

 1. Open CCC en klik in de knoppenbalk op de knop ‘Toon navigatiekolom’ als deze nog niet wordt weergegeven.
 2. Selecteer de reservekopietaak in de navigatiekolom.
 3. Sleep het volume ‘Macintosh HD - Gegevens’ van de navigatiekolom naar de Bronkiezer in CCC.
 4. Bewaar de taak.

Met deze configuratie legt CCC geen vereisten op voor de structuur of codering van het doelvolume. Aangezien dit doel niet opstartbaar zal zijn, raden we aan dat u alle bestaande systeemmappen van het doelvolume verwijdert om eventuele onduidelijkheid over de functionaliteit van dit volume te voorkomen.

Als de reservekopieschijf een "mobiele" 2.5" schijf is (dus een schijf met een snelheid van 5400 TPM of lager), raden we aan dat u dat apparaat formatteert als ‘Mac OS Uitgebreid (journaled)’ (ook bekend als HFS+) en voor reservekopieën van alleen gegevens gebruikt. De werking van APFS op deze apparaten is nefast, waardoor we het gebruik van deze apparaten voor opstartbare reservekopieën gewoon niet kunnen aanbevelen of ondersteunen.

Ja. De Catalina-opstartschijf heeft twee afzonderlijke volumes: een alleen-lezensysteemvolume en een beschrijfbaar gegevensvolume waar al uw gegevens worden bewaard. Het systeemvolume heeft ongeveer 10 GB content en CCC zal eerst een reservekopie van die content maken. Wanneer CCC klaar is met het kopiëren van het systeemvolume, begint CCC met het maken van een reservekopie van de content van uw gegevensvolume. Het systeemvolume wordt alleen gewijzigd wanneer u macOS-updates toepast. Daarom zal dit volume niet zo vaak worden gekopieerd. CCC zal het systeemvolume op het doel alleen bijwerken wanneer het systeemvolume op de bron is gewijzigd.

Bekijk een video-oefening op YouTube

Ja, u kunt een volumegroep ontmantelen in Schijfhulpprogramma. Mogelijk wilt u dit doen als u bijvoorbeeld de opstartschijf hebt gekloond naar een volume dat niet bedoeld was voor gebruik met uw reservekopietaak. De procedure is vrij eenvoudig: u verwijdert gewoon het systeemvolume, wijzigt dan de naam van het gegevensvolume en activeert vervolgens opnieuw het volume. Als de naam van de reservekopieschijf ‘CCC-reservekopie’ was, zou u het volgende doen:

 1. Open Schijfhulpprogramma.
 2. Kies Toon alle apparaten in het menu Weergave.
 3. Selecteer het volume CCC-reservekopie in de navigatiekolom. Dit is het systeemvolume van de groep.
 4. Klik in de knoppenbalk op de knop om dat volume te verwijderen.
 5. Selecteer het volume CCC-reservekopie - Gegevens.
 6. Klik in de knoppenbalk op de knop Deactiveer.
 7. Klik in de knoppenbalk op de knop Activeer om dat volume opnieuw te activeren.
 8. Wijzig de naam van het volume weer in CCC-reservekopie.

U zult geen verouderde _CCC SafetyNet-map op het doel vinden als de ondersteuning voor momentopnamen is ingeschakeld op dat volume. Selecteer in plaats daarvan het doelgegevensvolume in de navigatiekolom van CCC om een lijst met SafetyNet-momentopnamen te zien.

Als de ondersteuning voor momentopnamen niet is ingeschakeld op het doelvolume, dan kan de SafetyNet-map moeilijk terug te vinden zijn in de Finder. De map bevindt zich nog steeds op het rootniveau van het gegevensvolume op het doel, maar het gegevensvolume is standaard verborgen in de Finder. Als u het in de Finder wilt weergeven, klikt u op de Doelkiezer van CCC en kiest u de optie Toon Gegevensvolume.

Als u ooit content hebt teruggezet naar de productieopstartschijf terwijl u hebt opgestart vanaf een CCC-reservekopie, was er mogelijk een _CCC SafetyNet-map op het rootniveau van dat volume. Wanneer u de upgrade naar Catalina uitvoert, verplaatst het macOS-installatieprogramma alle content op het rootniveau van de opstartschijf naar Gebruikers > Gedeeld > Verplaatste onderdelen > Beveiliging. U vindt ook een PDF in die map waarin wordt uitgelegd waarom de content naar daar is verplaatst. Samengevat: de content is naar daar verplaatst omdat het zeer moeilijk is om content terug te vinden op het rootniveau van het gegevensvolume van de opstartschijf in macOS Catalina.

Als u die SafetyNet-map probeert te verwijderen (en u mag die map zeker verwijderen), kan de Finder ten onrechte beweren dat de map niet kan worden verwijderd omdat bepaalde onderdelen in gebruik zijn. In feite is niets in die map in gebruik maar sommige oudere systeemonderdelen worden mogelijk beschermd door System Integrity Protection. U kunt lezen hoe u deze content kunt verwijderen in dit onderdeel van de CCC-documentatie:

Waarom kan ik sommige onderdelen van de SafetyNet-map niet verwijderen? De Finder zegt dat sommige onderdelen in gebruik zijn.